Fire motiver fra Kolding (6000)

DKK 40,00

Varenr. : P.1-116 Jylland/Kolding – Postnr. 6000 – Postkortet er stemplet i Billund 1973-74 (utydeligt). – Kortets afsender er en svensk turist å, der var i Danmark  , og  det er sendt til Växjö i Sverige. – De fire motiver på kortet : 1. Akseltorv med rådhuset. – 2. Koldinghus set fra Kolding svømmebad. – 3. Koldinghus. – Banegårdspladsen. – Kortet er i pæn stand. – 45 kr.

Stenders Forlag - ca. 1970

På lager