Anne-Mette Knudsen

Fattig og Umyndiggjort

Bog

DKK 85,00

Fattigdom var engang mere almindeligt end velstand, og de fattige havde ikke mange muligheder for at klare sig uden hjælp fra omgivelserne. Og dog var det, hvad de fleste af dem måtte gøre, fordi der kun var almisser at ty til. Hertil kom, at det var en skam at være fattig, fordi den gamle fattiglovgivning fratog modtagerne af fattighjælpen deres rettigheder til selv at bestemme, om de kunne gifte sig og med hvem. Stemmeretten kunne de også miste.

Den hjælp, der fandtes, var centreret omkring fattiggårdene og arbejdsanstalterne med henblik på at udskrive de fattige til et erhvervsarbejde efter opholdet et af stederne. Deraf navnet “arbejdsanstalter”.

Bogen beskriver de generelle forhold  og lovgivningen , der gjaldt for de fattige.

Med udgangspunkt i Horsens  gives eksempler på,  hvilke konkrete problemer der eksisterede for de fattige i Horsens samt for fangerne, der kom  fra hele landet for at blive ufrivilligt  anbragt på Tvangsarbejds- og Forsørgelsesanstalten i byen.

Varenr. 38.3 – Uindbundet. – 105 sider. – 2010. – Illustreret med fotografier. – Pænt eksemplar. – 85 kr.

Forlaget Horsnæs - 2010

Ikke på lager

Beskrivelse

INDHOLD: Fattigvæsen. – Sygehus og fattighjælp. – Hjælp under sygdom. – Betleri og vagabondering. – Prostitution og sexuelle overgreb. – Udvandring. – Gæld og gældsfængsling. – Velgørenhed og private hjælpekasser. – Den frie fattigkasse. – Legater og sociale stiftelser. – Horsens bys udvikling. – Fattig – og hvad så ? – Børnearbejde. – Lønindkomst og priser. – Fattiglovgivningen og købstæderne. – Fattigloven af 1891. – Alderdomsunderstøttelse. – Statistik over sociale forhold. – Fattigunderstøttede i Horsens købstad. – Fattiggården samt arbejds- og forsørgelsesanstalten. – Klager over fattiginspektør. – Forsørgelsesudvalgets opgaver. – Forvalteren. – Undersøgeren. – Sygeplejersken. – Kokkepigen. – Fordelingen af mænd, kvinder og børn. – Køn og arbejdsforhold. – Udgang og sengetid. – Tvangsarbejds- og Forsørgelsesanstalten. – Reglement og straffebestemmelser. – Maden. – Hvem var de ? – Oprør på tvangsarbejdsanstalten. – K. K. Steincke og den sociale lovgivning. – Lov om Offentlig Forsorg 1933. – Forsørgerpligt. – Alkoholister. – Omstrejfere, erhvervs- og subsistensløse samt prostituerede. – Socialreformens betydning for de fattige i Horsens. – Klientellet på arbejdsanstalterne. – Barakkerne – en midlertidig løsning. – Lov om Offentlig Forsorg 1961. – Fra arbejdsanstalt til forsorgshjem. – Forsorgshjemmet i Horsens. – Sølyst – et tilbud. – Med revalidering og tvang… stadigvæk. – Lov om Revalidering 1960. – Revalidering i Horsens. – Efterskrift. – Kilder og litteratur.