Brochmann, Odd.

En lille bog om form og fællesskab.

Bog

DKK 75,00

For flere tusinde år siden skabtes et kunstværk, der langt senere blev fundet, anbragt på museum og beundret – ikke for sin magiske kraft, men for det formfuldendte i kompositionen. Med andre ord for sin skønhed. Nu vil forskerne mene, at skønhed har været et fuldstændig ukendt begreb for datidens kunstner, der frembragte kunstværket, og at han under arbejdet kun har haft genstandens hemmeligehdefuldet effektivitet i tankerne. Det kan godt være. Men man må dog tro, at der er en klar overensstemmelse mellem de former, hvormed han antager at kunne påvirke frugtbarhedens usynlige magter. Beretningen om manden er indsnævret til kun at omfatte ham og hans stamme, der lever isoleret i forhold til omverdenen. For at den almene fremstilling ikke skal være for vidtløftig, vil det især være de store stilstrømninger, der skal nævnes i bogen.

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1972

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: Form og fællesskab. – Redskabet. – Kunstværket. – Form alene. – Linjen. – Rummet. – Organisation .- Det funktionelle. – Mesopotamierne. – Sumer. – Assyrien. – Stil for fyrster. – Ægypterne. – Forenklingens kunst. – Noget om skæg. – Kong MInos. – I Knossos. – Megaron. – Grækerne. – Sokrates. – Det klassiske. – Beherskelsens kunst. – Romerne. – Græsk-romersk. – Luxus og realisme. – Byzantinerne. – Ridder Lancelot. – Borgen. – Kirken. – Villard de Honnecourt. – Det higende. – Det altomfattende. – Renæssancen. – Inventar. – Anatomi og perspektiv. – Kartouchen. – Barokken. – Rum-arkitektur. – Rocaillen. – En bonde. – Klassicismen. – Louis Seize. – Empire. – Industrialismen. – Historicismen. – Nationalromantik. – Det personlige. – Fagmand. – Jugend. – Billedkunsten. – Funktionalismen. – Dags dato.- Uindbundet. – Illustreret med tegninger af forfatteren. – 129 sider. – Pænt eksemplar.