Sørensen, Birte.

En fortælling om danskfaget. Dansk i folkeskolen gennem 100 år.

Bog

DKK 120,00

37.14896 – 15 / 37.14896 -28. – Uindbundet. – 2008. – Illustreret. – 343 sider. – Pænt eksemplar.- 120 kr.

Hvad lå til grund for danskundervisningen omkring århundredskiftet? Hvad var indholdet i en undervisningsbog i dansk i 1940erne? Var “den sorte skole” nu så slem, som rygtet lyder, eller var der lærerkræfter, der kæmpede for en anden skole? Og hvad med erfaringspædagogikken? Hvad var der galt med den? Bogen er en rejse i danskfagets historie. Den skildrer det dannelsesgrundlag, som danskfaget bygger på, beskriver reformpædagogikkens betydning for faget, og hvordan en åbning af danskfaget tager form i løbet af århundredet med poetisk leg, forskellige undervisningsformer forudenen stigende politisering frem til slutningen af 1900-tallet, hvor danskfaget møder kritik og et ønske om vurdering af fagets kvalitet. Bogen er en skrildring af de utopier, ideer ogproblemstillinger, der har formet danskfaget gennem 1900-tallet. Den tegner et billede af faget og den sammenhæng, der er mellem tid, fag og undervisning. Bogen henvender sig til lærere i alle aldre, der har lyst til at blive klogere på danskfagets histiriske udvikling og dermed også på de ildsjæle, praktikere og teoretikere samt bekendtgørelser, der har været med til at forme danskfaget gennem 100 år.

Dansklærerforeningens Forlag, 2008.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Hvorfor arbejder med fagets historie? – Bogens opbygning og indhold. – Et fag bliver til, danskfaget fra 1900 til 1958. – Danskfaget i de første tiår af 1900-tallet. – Reformpædagogik og danskundervisning. – Vanløseforsøgene og danskfaget. – Indiviuel undervisning på La Courvejens Skole. – Litteraturundervisningen i 1920rne og 1930rne. Ildsjæle og debattører. – Vilhelm Andersen. – Hans L. Hansen. – Georg Christensen. – Andre synspunkter. – Skolebogsbetæningen og læsebøgernes indhold. – Sprog og læse-undervisning, tradition og fornyelse. – Fra 1937 til 1945. -1937-loven og det supplerende formål. – Den Røde Betænkning og Den Praktiske Mellemskole set i relation til danskfaget. – Hovedpunkter i 1940-vejledningen. – Mellemskolens mest fordringsfulde fag. – Dora Sandal og arbejdet med det mundtlige sporg. – Efterkrigstid og forberedelser til en ny skolelov. – Litteraturundervisning i 1950erne. – Danskfagets åbning. Danskfaget fra 1958 til 1976. – En ny skolelov og et nyt danskfag. – Danskfaget og Den Blå Betænkning. – Undervisning i litteratur og andre teksttyper. – Sven Møller Kristensen. – Poetisk leg og fortolkning af lyrik. – Børne- og ungdomslitteraturen i danskundervisningen. – Sprog, skriftlig dansk og kommunikation. – På vej mod en udelt skole. – Et fag i opbrud, danskfaget fra 1976 til 1995. – Prøveformer. – Kritiske røster, kritisk fagdidaktik. – Utopien om et andet danskfag. – Erfaringspædagogik. – Overvejelser over tendenser i faget. – Kritik og debat om fremtidens danskundervisning. – På overgangen til en læseplan. – Erfaringspædagogik, faglighed og tværfaglighed. – Den historiske læsning. – Danskfagets åbning. – Dansk 84, en revision med politisk sigte. – Kundskaber, værdier og kvalitet. – En ny folkeskolelov og Dansk 95. – Læseplanens krav og vejledningens visioner. – Et fag ved tærsklen til et nyt århundrede.Litteraturliste. – Centrale love og bekendtgørelser. – Tekster og illustrationer. – Indeks.