Nielsen, Esther, red.

En Dansk Farve-Bog til almindelig Nytte eller Kort Underretning om at farve Ulden, Silke og Linn.

Bog

DKK 65,00

Bogen indeholder opskrifter på farvning af tekser fra en dansk bog trykt i 1768. Bogen var den eneste i samtiden, hvori der også var opskrifter, som var egentligt danske, så de 2 opskrifter er med i bogen. Resten af opskrifterne stammer fra den franske farver og kemiker Jean Hellot. Et andet fortrin ved bogen er dens professionelle form. Man har indtryk af, at det er en farver, der har udvalgt opskrifterne, da de alle fungerer udmærket, og resultaterne bliver, som bogen lover. Selv om man ikke nærer noget ønske om at bruge denne genoptrykte udgave til at farve efter, kan man have stort udbytte af at læse om den. Det er navlig den udførlige omtale af de forskellige farvestoffer samt de mange beskrivelser af blåkipperne, der kan givet et indtryk af de problemer, den tids farvere stod overfor. Det er typisk for bogen, at den ofrer meget plads på at beskrive de røde og blå farver, mens der kun bruges to-tre sider til omtale af de gule farver. De farverstoffer, man brugte ti ægte rød og ægte blå, var kostbare sager, som krævede meget indsigt og erfaring. At farve guldt var derimod en ganske enkel proces.Har man imidlertid lyst til at prøve at farve efter bogens opskrifter, ladet dette sig udmærket gøre. Man vil måske møde en del ord, der ikke er umiddelbart forsåtelige, men der er rådet bod på dette med ordforklaring bagerst i bogen.

Nationalmuseet, 1975.

Ikke på lager

Beskrivelse

INDHOLD: Velmenende Læsere! – Om at farve Uld og uldent Tøi. Om Farverne i Almindelighed. – Om Uldens Reengiørelse. – Om at tillave suurt Vand, som bruges til Farverie. – Om Rød Farvning. – Om kermes eller Venetiansk Skarlagen. – Halv kermes Skarlagen. – Høi-rødt af Cochenille, eller Cochenille Skarlagen. – Sa,,e Farve med Krap. – At farve Violet med Cochenille, uden Blaat. – Om Skarlagen af Gummi-Lak. -Om Orfeille, og Maaden at bruge samme. – Halv-Skarlagen af Orfeille. – Om Rødt af krap. – Rødt at farve med krap. – Hvorledes man med denne Farve faaer Purpur og Violet. – En brændende halv-Skarlagen. – At farve Purpur med krap uden Blaat. – Om Brasilien eller Fernambuk-Spaan. – Kaffe og i Purpur faldende Kastanie-Farve af Fernambuk. – Carmoisin-Rød at farve. – Carmoisin-Rødt at farve efter Hellots Maade. – Om at farve Blaat. – Om Kippens Aabning. – Hvorledes Indigoen tilberedes. – At frave Linned, Ulden, Bomuld og Silke, Blaat med Indigo, efter Hr. Hellots Forsøg. – Indig-kippe med Luud af god Potaske. – OPskrift paa en Blaa Indigo-kippe med Potaske paa et Vand Indigo, saaledes som en af vore beste Silke-Farvere i Kiøebenhavn har tillavet det. – Varm Indigo-kippe med Urin allene til Ulden at farve. – Kold Indigo-kippe med Urin. – Kold Indigo-kippe til Linned, Traad og Bomuld, uden Urin. – En kold Indigo-kippe har Herr Helliot anstillet i smaat saaledes. – Om Bruunt at farve. – Om at farve Sort, efter en Farvers Opskrift her i Landet. – Sort efter Hr. Helliots Forskrift. – Om at farve Graat paa Uldent. – Om de blandede Farver. – Violet og Carmoisin. – Bran-Guult. – Grønt. – Hollænderne har en Maade at farve smukt Grønt, den er følgende. – En let Maade at farve Grønt. – Om Silke at farve. – Om Svovling. – Om at farve Silke og Silke-Tøi blaat. – Om Rødt paa Silke. – Ægte Carmoisin til et Pund Silke. – Carmoisin kan og farves paa følgende Maade, med mindre Bekostning og Uamge, men den bliver ikke saa skiøn. -Om den vilde Safrans Tilberedning til Farverie. – Om Ponceau-Rød. – Om Græs-Grøn. – Om Linnet at farve. – Om Blaat paa Linnet. – Linnet at farve Rødt. – Om Guult paa Linnet. – Citron-Guult. – Sort paa Linnet. – Hatte at tvætte. – Opskrift paa got sort Blæk. – Grønt Blæk.Rødt Blæk. – At tage Pætter af all Salgs Tøi. – Forklaring over Kobberet. – – Genoptryk fra 1768. – Med efterskrift af Esther Nielsen. – Indbundet. – Illustreret med tegninger. – Pænt eksemplar.