Ôhman, Margaretha

Empati gennem leg og sprog

Bog

DKK 75,00

At støtte og fremme udviklingen af børns empatiske formåen og handlekraft er en naturlig og oplagt opgave for alle pædagoger. Men hvordan støtter man børns formåen til indlevelse og empati? Og hvad stimulerer børns behov for at give omsorg og ønsket om at hjælpe andre? Bogen handler om, hvordan pædagoger kan udvikle sit forhåndskendskab og fremme børns udvikling af kommunikativ og social kompetence. I et klima som præges af respekt for uligheder kan leg, drama og reflekterende samtale omkring oplevelser og følelser øge børns selverkendelse og stimulere forskellige udtryksmåder, som baner vej for empatisk handlekraft. Forfatteren er børnepsykolog og har gennem flere år beskæftiget sig med udviklingsarbejde for at styrke børns leg, sprog og empatiske formåen i daginstitutioner.

Pædagogisk Bogklub 1997

På lager

Varekategorier: ,

Beskrivelse

INDHOLD: Empati. – Det vigtigste i børneopdragelsen. – Mangfoldighed er en mulighed. – Bogens inddeling. – Empati – det vigtigste i børneopdragelsen. – BØRNEHAVENS ROLLE: Børnehaven som supplement. – Børnehaven støtter forældrene. – Børnehaven giver støtte til barnet. -REGELSÆT OG ETISKE VÆRDIER: Internationalt. FNs børnekonvention. – Nationalt. Visioner og rammer. – Børnehavens målsætning og handlingsplan. for værdiformidling i praksis. – Tænk over. Spørgsmål til afsnittet. – EVNEN TIL EMPATI: Hvad er empati? – Empati, den gode cirkel. – Empatisk udvikling. – At udtrykke empati. – Faktorer som påvirker evnen til empati. – Kvaliteter i relationen som stimuleret empati. – Forbilleder. – Den empatiske proces. – At planlægge for medfølelsens udvikling. – AT VÆRE VÆRKTØJET SELV: Læring og indlæring. – At planlægge udvikling af medfølelsen. – Alle børnehaver skal være ligesom den, jeg gik i. – Hvordan vil vi have det sammen? – Betydningen af leveregler. – MED PERSONLIGT ANSVAR OG EN ANSVARLIG PÆDOGOG: Relation til barnet. – Børnesamtale. – Forældresamtale, hvor barnet er til stede. – SE MED BARNETS ØJNE: Kulturel kompetence. – spejling. – Opmuntring og nedmuntring. – Begynd i personalerummet. – Led efter guldkorn. – Faktisk indflydelse og medansvar. – Socialt ansvar. – OM LEG , DRAMA, SPROG, FØLELSER OG MÅDER AT HÅNDTERE KONKLIKTER PÅ: Legens have. – Hvordan leg kan fremme empati. – Hvad er leg? – Legeområder udvides? – Legens muligheder. – Legen i børnehaven og den frie leg. – Pædagogens ansvar. – LEGEDIMENSIONER OG LEGEFORMER: Realisten og dramatikeren. – Dyb leg og rangfølge. – Orden og kaos. -Slåskamp og andre svære lege. – Når legen ikke fungerer. – VENSKAB: Venskab og empati. – Hvorfor er venskaber værdifulde? – At finde en ven. – At være en god kammerat. – Venskab og magt. – Positive relationer. – Er de voksne bange for børns venskaber? – EVENTYRETS KRAFT: Sprogindlæring og empati. – Eventyret om hindbærormen. – Skab eventyrstemning. – Eventyrposen. – Genfortælling. – Ud i skoven skal vi gå. – Dramalege. – Refleksion. – SPROGLIG STIMULERING: Det tabte sprog og empatien. – Kommandoen. – Pædagogisering. – Ord og virkelighed. – Ikke-verbal kommunikation. – At lytte. – Samtale. – Når dansk er barnets andet sprog. -Sprogstimulering i lille gruppe. – FØLELSER: Følelser og empati. – Følelsernes funktion. – At arbejde med sig selv som redskab. – Spontane samtaler med følelser. – Accepter barnets følelsesoplevelser. – Børns måde at udtrykke sig på. – At støtte børns følelsesmæssige udvikling. – Vrede og aggressivitet. – Selvstændighedstrang. – Bliver du vred eller ked af det? – Øger børnehaven børns aggressivitet? – KONFLIKTHÅNDTERING: Hvad er en konflikt? – Konfliktårsager. – Konfliktens indhold. – Kan man løse alle konflikter? – Regler. – Hvordan lærer børn at håndtere konflikter. – En konflikthåndteringsmodel for børnehaven. – Forumteater. – Slutord. – Litteratur.- Uindbundet. – 250 sider. – Illustreret. – Pænt eksemplar m. navn på titelblad