Blinkenberg, Søren, red.

Distriktspsykiatri – en lærebog.

Bog

DKK 145,00

Distriktspsykiatri forstås og omtales sjældent ud fra egne præmisser, herunder en socialpsykiatrisk tankegang. For at sikre en distriktspsykiatri, der udvikler sig i takt med ny viden inden for psykiatrien, er det vigtigt, at de enkelte professioners faglighed hfastholdes og udvikles. Bogen er skrevet som en lærebog, og der gives anvisninger på de anderledes metodetilgange, der er nødvendige i det distriktspsykiatriske arbejdsfelt. Integrationen af den distriktspsykiatriske behandling i den samlede indsats til et menneske med en psykisk lidelse forudsætter et tidssvarende kendskab til relevante specialers formåen. Derfor kan bogen også være interessant for distriktspsykiatriens samarbejdspartnere. Der er tale om et videnskabeligt set nyt område, der stadig er i sin vorden. Som det fremgår af en række af kapitlerne, er der mere erfaring end evidens, når det gælder det distriktspsykiatriske arbejde. Distriktspsykiatri er ikke målet i sig selv, men forekommer i mange situationer at være det bedste middel til, at mennesker med sindslidelser får en bedre tilværelse.

Hans Reitzels Forlag, 2002.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Udvikling, forudsætninger og vilkår. – Distriktspsykiatri som omdrejningspunkt for behandling. – Den historiske udvikling. – Samfunds- og distriktspsykologi. – Begreber. – Nyere teorier. – Distriktspsykiatriske modeller, metoder og målgrupper. – Organisation og kapacitet i Danmark. – Generelle træk i distriktspsykiatrien. – Hospitalspsykiatri, en del af et samlet distriktspsykiatrisk behandlingstilbud. -Distriktspsykiatrien i Europa. – International forskning. – National forskning. – Distriktspsykiatrien i et organisatorisk spændingsfelt. – Sundhedsøkonomi. – De sociale forudsætninger og vilkår. – De sociale tilbud. – Netværk. – Primærkkunen og den distriktspsykiatriske indsats. – Socialt arbejde og psykiatrisk behandling. – Generelle forhold. – Det lægefaglige arbejde. – Det tværfaglige teamwork. – Kvalitetsudvikling og databaser. – Etiske principper. – Etiske problemstillinger. – Jura og psykiatri. – Tvang i distriktspsykiatrien. – Patientrettigheder. – Uddannelse og rekruttering af psykiatere. – Distriktspsykiatriske arbejdsmetoder. – De alment praktiserende læger. – Psykoseteam og klinisk case manager. – Frafald fra behandling. – Metoder til fastholdelse i behandling. – Familieintervention og psykoterapi til ikke-psykotiske patienter. – Psykoterapi og familiebehandling til den psykotiske patient. – Medicin, terapeutisk alliance og komplians. – Tidlig opsporing og intervention. – Specialiserede opgaver. – Kriser og traumer. – Selævmordsforebyggelse. – Børnefamilier med sindslidende forældre. – Transkulturel distriktspsykiatri. – Misbrug og dobbeltdiagnose. – Opsøgen og støtte til hjemløse og udstødte psykisk syge. – Gerontopsykiatri. – Oplysning og forebyggelse. – Register.- Indbundet. – 388 sider. – Pænt eksemplar.