Dahlerup, Pil

Det moderne gennembruds kvinder 1-2.

Bog

DKK 110,00

Varenr.: – 81.64 -4. – Uindbundet. – Bd. 1: s. 1- 349. – Bd. 2: s. 350-689. – Pænt sæt m. enkelte blyantsunderstregninger – 110 kr.

Forfatteren beskriver en ret ukendt verden, hvor 70 kvindelige forfatterskaber med debut i tiden 1871-1891 præsenteres. De vidt forskellige forfatterinders værker vidner om kvinders tanker og følelser, både socialt, religiøst og seksuelt i en periode, der var præget af patriarkatets forfald. Værket er blevet til, fordi Pil Dahlerup undrede sig over, hvordan en mand som Georg Brandes kunne beskrive en hel periodes litteratur uden at medtage en eneste kvinde. Dette har hun derfor forsøgt at råde bod på.

Gyldendals Paperback 1983

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Bd. 1: Metodesynspunkter. – Patriarkatet i 1800-tallet. – Lægevidenskabens mandsbillede. – Lægevidenskabens kvindebillede. – De nye kvinderoller. – Det litterære patriarkat. – Georg Brandes som eksempel. – Dominanserklæringen: Det moderne Gjennembruds Mænd, 1883. – Programerklæringen: Emigrantlitteraturen (1871), 1872. – Tolerance-erklæringen; Den danske Literatur efter 1870. – Georg Brandes og kvindelittraturen. – Faderligehden. – Donjuanismen. – Tristanismen. – Edvard Brandes – reservefiltret. – Camilla Collett, et andet filter. – En anden etik. – En modkritik til debat. – Camilla Collett og Georg Brandes. – Adolphine Fogtmann. – Alfhilda Mechlenburg. – Illa Christensen. – Olivia Levison. – Constance Mynster. – De moderne. – Ragnhild Goldschmidt. – Helga Johansen. – Vilhelmine Zahle. – Julie Grüner. – Maria Solter. – De traditionelle. – De religiøse. – Alberta Eltzholtz. – Tehodora Mau. – De falske. – Hilda Bertha Madsen. – Albertine. – De emanciperede. – Nathalia Larsen. – Rosalie Rosenfeld. – Religiøse “elskerinder”. – Adda Ravnkilde. – Kunstneren hos de mandre “moderne”. – De traditionelles kunstnersyn. – De religiøses kunstnerinder. – Jenny Blicher. – Kreativiteten. – De selverhvende. – Krstine Hansen. – Ekskurs til navnesøster. – Højskolen og pigen. – Kvindesagskvinderne. – Emancipation og litteratur.

Bd. 2: Moderposition og moderfortæller. – Masochistisk moderskab. – Messi Bruhn. – Matriarkalsk moderskab. – Anna Erslev. – Madonna-moderen. – Moderligheden som underholdningslitteratur. – Mathilde Kauffmann. – Religiøs moderlighed. – Jenny Blicher-Clausen. – Moderlighed, kunst og modernitet. – – Hustruerne. – Axelline Lund. – Emma Gad. – Det hele menneske. – Erna Juel-Hansen. – Konklusion. – Biografier og bibliografier. – Noter. – Personregister. – Anvendt faglitteratur. – English summary.- 2. udgave.