Jacobsen, Kurt.

Den røde tråd. Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs storpolitiske spil efter den russiske revoluti

Bog

DKK 115,00

Beretningen om C. F. Teitgen og Det STore Nordiske Telegraf-Selskab, der i 1870 udlagde de første søkabler i Østasien og indførte telegrafen i Kina, er for længst gået over i Danmarkshistorien. Det er en beretning, der er tæt knyttet ds til industrialismens og det moderne samfunds gennembrud, dels til mytologien om genopretningen af fædrelandet efter nederlaget til Prøjsen i 1864 og afståelsen af Sønderjylland. Men beretningen rummer også et stykke verdenshistorie. Telegrafen var den første form for telekommunikation, og netop international telekommunikation har været den måske mest betyden faktor i den globalisering, der siden midten af forrige århundrede har været en stadig mere dominerende tendens i samfundsudviklingen.

Gyldendal 1997.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: En dansker i Helsingfors. – Fortroligt møde på Kgs. Nytorv. – Forhandlinger i Helsingfors. – Borgerkrig – og underskrift. – Den russiske linje. – Den virkelige Basis for Selskabets Verdenssystem. – Arbejderråd og pengemangel. – Dansk ruslandspolitik – og Store Nordiskes enegang. – Afbrudte telegrafforbindelser. – Bristede forhåbninger. – Opstand i Sibiren og rød terror. – Evakuering af Petrograd. – Russisk borgerkrig og baltisk frihedskamp. – Viceudenrigskommissæ Litvinov. – Det østasiatiske telegrafkartel. – Selskabet styrke – akilleshæl. – Portene mod øst. – Et storpolitisk minefelt. – Maxim Litvinov i København. – Forlænget tidsfrist. – Henvendelse ad omveje. – Påskekrise og ruslandspolitik. – Ubehageligt telegram fra London. – Britisl revurdering. – Påskekrise og ruslandspolitik. – Manden er jo gal. – Selskabets vigtigste Maal. – Sovjetruslands første koncession. – Forhandlinger i Kristiania. – Enese pålidelige forbindelser med omverdenen. – Dansk ultimatum. – Britisk indgriben og uenigheder i Moskva. – Vor direkte Vej aaben til London. – Det første Skud mo vor Organisation. – Anmodning om dansk koncessionsforlængelse. – Trussel om likvidation. – Fortroligt telegram fra London. – Svenske krampetrækninger. – Bankkrise og ruslandspolitik. – Petrograd efter borgerkrigen. – …fra et lille ogpolitisk ufarligt Land. – Den strengeste Neutralitet. – En outsider i bestyrelsen. – En Del af selve Udenrigsministeriet. – Alt faldet på plads. – Den røde tråd. – Noter. – Kilder og litteratur. – Personregister. – Kort.- Uindbundet. – Illustreret. – 223 sider. – Pænt eksemplar.