Blixen,, Karen.

Den Afrikanske Farm.

Bog

DKK 75,00

Karen Blixen skriver i indledningen: “Jeg havde en Farm i Afrika ved Foden af Bjerget Ngong. Selve Ækvators Linie trak sig over Højlandet femogtyve Mil længere nordpaa. Men min Farm laa to Tusinde Meter over Havet. Midt paa Dagen kunde man nok føle det, som om man var kommet højt op og tæt paa Solen, men Eftermiddagene og Aftenerne var klare og svale, og Nætterne var kolde.I min Tid var der Bøfler, Eland-Antiloper og Næsehorn i Ngong-Højderne, de meget gamle Indfødte huskede den Tid, da der havde været Elefanter, og jeg syntes, at det var sørgeligt, at hele Bjerget ikke blev inddraget i Vildtreservatet. Naar Kenya Kolonien trives, og Hovedstaden Nairobi vokser op til en Storstad, kunde de her have haft en Dyrehave, som var enestaaende i Verden. Men i de senere Aar, mens jeg var i Afrika, kørte de unge Butiksfolk og Kontorister fra Nairobi om Søndagen paa Motorcykle ud i Højene og skød paa alt, hvad de saa, og jeg tror, at det store Vildt udvandrede fra Bjerget og trak sig sydpaa ind i den tættere Skov og Klippeegnene.”

Gyldendals Bogklub, 1970.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Kamante og Lullu. – Et Vaadeskuds Historie. – Wamai. – Wanyangerri. – En Kikuyuhøvding. – Gæster paa Farmen. – De store Danse. – En Gæst fra Asien. – Somali-Kvinderne. – Gamle Knudsen. – En Flygtning sover paa Farmen. – Mine Venner paa Farmen. – En Kavaler som Nybygger. – Vinger. – Af en Emigrants Dagbog. – Vildmarken kom Vildmarken til Hjælp. – Ildfluerne. – Livets Veje. – Esas Historie. – Iguanerne. – Farah og Købmanden i Venedig. – Eliten i Bournemouth. – Om Stolthed. – Okserne. – Om de to Racer. – En Safari i Krigstid. – Swaheli-Regning. – Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. – Maaneformørkelsen. – Negre og Vers. – Om det tusindaarige Rige. – Kitosh’ Historie. – Nogle afrikanske Fugle. – Pania. – Esas Død. – Negre og Historie. – Jordskælvet. – George. – Girafferne rejser til Hamborg. – Menageriet. – Rejsefæller. – Naturforskeren og Aberne. – Karomenja. – Pooran Singh. – En mærkelig Hændelse. – Papegøjen. – Farvel til Farmen. – STrenge Tider. – Kinanjuis Død. – Graven i Højene. – Farah og jeg sælger ud. – – Fotografisk optryk fra 1937. – Indbundet i hellærred. – 298 sider. – Pænt eksemplar.