Andersen, Ib

Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne

Bog

DKK 115,00

Intet overgår virkeligheden. Den er spændende, irriterende, modsætningsfyldt, uforklarlig og både afskyelig og smuk. Bogen handler om viden, og hvordan vi producerer viden. Den er først og fremmest en indføring i de undersøgelsesmetoder, vi kan betjene os af, når vi ønsker at studere samfund, organisationer, virksomheder, grupper og individer samt de fænomener, der udspiller sig i tilknytning hertil. Der forudsættes ingen særlige forkundskaber for læseren, men bogen henvender sig især til studerende og andre, der beskæftiger sig med projekter inden for samfundsvidenskab og tilgrænsende områder. Der er lagt væk på undersøgelsesprojekter, hvor der indgår erfaringsmateriale (empiriske data), som på den ene eller anden måde skal belyse eller analyseres med udgangspunkt i en eksisterende teori. Typisk er der tale om projektopgaver, seminarieopgaver, hovedopgaver, specialer eller kandidatafhandlinger m.m. – Bogen afdækker alle faser fra projektets idestadie til rapportering og formidling af undersøgelsesresultater. Der er anlagt et erhvervsøkonomisk og sociologisk udgangspunkt, og der er lagt vægt på metoder, der bygger på indsamling, tolkning og analyse af kvalitative data.

Varenr. 30.01-273. udgave. – Indbundet. – 2005. –  281 sider. – Pænt eksemplar. – 115 kr.

Forlaget Samfundslitteratur 2005

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Introduktion og oversigt. – Hvad handler denne bog om. – Hvad er samfundsvidenskabelig metode? – Om at producere og tilegne sig viden. – Undersøgelserns og projekters formål. – En kort karakterisik af vidensproduktionens grundelementer. – Vidensproduktionens forløb. – Hvad bør afgøre vort valg af metode? – Den socialt konstruerede verden. – Vidensproduktion som beslutningsproces. – Metodevalgets styringsfaktorer og hovedbestanddele. En oversigtsmodel. – Rammestyringsfaktorer. – Processtyringsfaktorer. – Problemformuleringen. De indledende metodevalg i undersøgelsesprocessen. – Hvad er en problemformulering? – Hvordan forløber problemformuleringsprocessen? – Hvad kendetegner en god problemformulering? – Tre gode råd for at lette den kreative proces med problemformuleringen. – Hvad kan du anvende den eksisterende viden / teori til? – Begrebsdannelse. – Operationalisering. – Målniveauet for data. – Validitet og reliabilitet. – At arbejde med modeller. – Pilediagrammer, sammenhænge mellem variabler og forslag til et notationssystem. – Litteratursøgning. – Hvad er et undersøgelsesdesign? – Udvalg eller totalpopulation. – Eksempler på typiske undersøgelsesdesign. – Den praktiske organisering og styring af projekter. – Projektstyringsopgaver. – At arbejde alene eller i grupper. – Brug din vejleder rigtigt. -Indsamling, klargøring og bearbejdning. – Dataindsamlingsteknikker. – Spørgetknikker. – Analyse og tolkning og data. – Færdiggørelse, den endelige dokumentation. – Rapportskrivning. – Formidling og tilbagemeldning af undersøgelsesresultater. – Samfundsforskningens juridiske og etiske aspekter. – Litteraturliste. – Register.