Brun Hansen, Margrethe

De kompetente forældre

Bog

DKK 95,00

Man siger, at børn er kompetente. Denne bog sætter spørgsmålstegn ved, om de nu også er det. Mit svar er, at de aldrig har været det, men de har prøvet. Og nu går det altså ikke mere. Formålet med bogen er derfor at gøre opmærksom på, at børnene kun kan blive kompetente, hvis de har nogle kompetente forældre. Mange børn magter slet ikke de høje krav, der stilles. Det siger sig udslag i, at en stor gruppe børn beskrives som urolige, kontaktsøgende og adfærdsvanskelige. Vi stiller diagnoser, som aldrig skulle være stillet, men som vi nå må stille, fordi vi voksne har overladt ansvaret for barndommen til barnet selv. Kompetente forældre må spørge sig selv, om de krav og forventninger, der har til deres børn, er rimelige.

Varenr. 37,229-27. –  Uindbundet. – Illustreret. – 179 sider. – Pænt eksemplar.

Aschehoug 2006

På lager

Beskrivelse

Indhold:  VI STILLER FOR STORE KRAV TIL VORES BØRN: Hvor kompetent er det kompetente barn? – Hvem er de nye truede børn? – Børn, der ikke kan finde ud af de sociale spilleregler i institutionen. – Børn, der mangler kontakt til de voksne. – Langsomme børn. – Børn, der bliver mobbet. – BØRNS BEHOV FOR OMSORG: Hvad er omsorg? – At formidle omosrg. – At formidle selvværd og selvtillid. – At formidle omsorg er også at hjælpe barnet med at udvikle social komptence. – At formidle omsorg er at formidle ægte glæde. – DEN SERVICERENDE FAMILIE: Børn i servicefamilier lærer ikke socialt samspil. – Servicefamilier skaber børn med kontaktproblemer. – Selvindsigt. – Håndtering af følelser. – Motivation. – Sociale evner. – Servicefamiliernes børn får ofte et lavt selvværd. – De servicerende forældre. – Fællestræk hos de voksne i servicefamilien. – DEN ISCENESÆTTENDE FAMILIE: Kendetegn. – Manglende lydhørhed og intuition over for brnets signaler. – Forældrene behandler barnet som en voksen. – Børn, der vokse op med selviscenesættende voksne. – Det sensitive barn i en iscenesættende familie. – De sensitive børn kan også udvikle sig til at blive selvudslettende børn. – Det aktive barn i en iscenesættende familie beskrives ofte som adfærdsvanskeligt og / eller som et selvstraffende – barn. – AT FORMIDLE POSITIV STRESS. EN FORÆLDREKOMPTENCE: Den udviklingsrelaterede stress. – Den præstationsrelaterede stress. – Når forældre opfører sig som barnet, og barnet på opføre sig som den voksne. – Bestemte livsfaser i barnets liv, der er mere stressende for barnet end andre. – Symptomer på stress. – KOMPTENTE FORÆLDRE KENDER DERS EGNE, GRUPPENS OG BØRNENES GRÆNSER: At den voksne sætter nogle grænser for sig selv. – At lære barnet gruppens grænser. – At vi voksne lærer at respektere barnets egne grænser. – SAMARBEJDE MED BARNETS DAGINSTITUION – EN FORÆLDREKOMPETENCE: Hvad foregår der i en vuggestue og og en børnehave? – Hvad er leg? – Hvorfor leger børn? – Børn bruger legen til at bearbejde konflikter og angstfyldte situationer. – Børn bruger legen til at lære at knytte venskaber. – Børn bruger legen til at udvikle identitet og afprøve forskellige roller. – Børn bruger legen til at udvikle motoriske færdigheder. – Pædagogen skal kunne træde i forældrenes sted, mens barnet er i daginstitutionen.-Pædagogen skal formidle kultur. – Virksomhedsplan. – Insitutionens mål og principper for forældresamarbejde. – FORÆLDRE, DER IKKE ER KOMPETENTE I DERES SAMARBEJDE MED PÆDAGOGERNE: Hvem har ansvaret for børnene? – Forældre, der fralægger sig ansvaret. – Forældre, der forventer både børneomsorg og forældreomsorg. – Børnene – vores fælles samarbejdspartnere. – Litteratur.