Laursen, Andreas

Danske specialskibe

Bog

DKK 100,00

Et træk i motorskibenes udvikling er det store antal af specialskibe, der tegnes og bygges til mange forskellige formål. De fleste skibe kan i dag betragtes som sådanne specialskibe, idet de er konstruerede til at føre en bestremt slags last eller udføre en bestemt opgave. Et område, hvor mange specialskibe i dag finder anvendelse, er i forbindelse med olieudvindingen i Nordsøen. Her er et stort antal skibe beskæftiget med eftersøgning, udvinding og transport m.m. Der findes også boreskibe, der er selvsejlende og fortrinsvis bruges til prøveboringer og eftersøgning. – Et antal specialskibe bruges også inden for bugsering og bjærgning. Her rådes over en stor flåde af kraftige og moderne skibe. Desuden er der institutionsskibene, der udfører opgaver for staten. Det gælder isbrydere, redningsskibe, kontrol- og inspektionsskibe samt miljøskibe.I tegninger og billedtekster beskrives de enkelte skibe.

Høst & Søns Forlag 1983

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Kuldamperen “England”, bygget 1930. – Bulkcarrieren “ElsamJylland, bygget 1982. – “Kommandør Therese”, Rømø. – ” S/SChristina”, bygget 1890 af B & W. Tankskib. – A.P. Møllers tankskib “Karen Mærsk”, bygget i 1977 på LIndøværftet. – Rederiet Dannebrogs motortanker “Tuborg”, bygget i Japoan 1965. – Lille tankskib, “Lilleborg”, bygget i Rendsburg i 1961. – Undersøgelsesskibet “Kirsten Bravo”, bygget i 1974. – “Danwood Ice”. Bygget i 1958, men ombygget til boreskib for Rederiet J. Lauritzen i 1975. – “Dan Lifter”. Semi-submersile heavy-weight vessel, bygget i Japan i 1982. – Forsynings- og bugseringsskibet “Mærsk Dispatcher”. Bygget i Frederikhavn i 1981. – “Mærsk Defender”, bygget i Singapore i 1976. – “Preventer”. Ombygget trawler med tjeneste ved olieborefelter. Ombygget til vagt- og redningsskib med nødhospital. – “Tine Tholstrup”. LPG-tanker til transport af gas og ammoniak. Bygget i Papenburg i 1968. – “Sofie Mærsk”, gastanker. Bygget i Kristianssand i 1977. – “Svitzer Garm”. Slæbebåd til bjærgning og bugsering. bygget i Århus i 1977. – “Sleipner”. Bugser- og skubbebåd beregnet til at skubbe kulpramme. Bygget på Danneborg Værft i 1981. – “Tyr”. Rednings- og bugserbåd. bygget i Sakskøbing i 1981. – “Hugin”, mindre slæbebåd. Bygget i Svendborg i 1965. – “Danbjørn” og “Thorbjørn”. Isbrydere. Bygget på Odense Stålskibsværft 1963-1964. – “Goliath Carl”. Bugerserbåd. – “Janus”, Farvandsvæsenets skib, beregnet til Grønlandssejlads. Bygget helt af eg på Karstensens Skibsværft i Skagen i 1974 – “Marie Miljø”. Til miljøforureningsbekæmpelse. bygget hos Søren Laursen og Sønner i Nykøbing Mors i 1979. – Motorskonnerten “H. C. Andersen”. Oprindeligt et krydstogtskib fra 1973, men købt og ombygget af Direktoratet for Søfartsuddannelse til undervisning i navigation i 1975. – Lodsbåden “Skawpilot”. Bygget hos Ørskov i Frederikshavn i 1967. – “Peter Faber”. Post- og Telegrafvæsenets kabelskib. Bygget hos Dannebrog Værft i Århus i 1982. – “Grethe Høj”. Entreprenørfartøj til oprensning og uddybning af havne og sejlløb. bygget i Bogense i 1980. – “Sylvia”. Sandpumper. Bygget i Holland i 1980. – “Cementpilen”. Bygget i Ringkøbing i 1966. – “Nella Dan”. Til sejlads i arktiske og antarktiske farvande. – “Ice Star”. Køle – og fryseskib. Bygget hos Ørskov i Frederikshavn i 1979. – “Christina Clausen”. Transportskib til fragt af levende kreaturer. Bygget i Bremen i 1966 og ombygget i Svendborg i 1978. – “Herkules”. Københavns Havns flydekran. Bygget i Helsingør i 1962. – “Løberen”. Flyvebåd til sejlads mellem København og Malmø. Bygget i Italien i 1972. – Kongeskibet “Dannebrog”. Bygget på Orlogsværftet i 1932 og ombygget og moderniseret på Helsingør Værft i 1981. – Indbundet. – Illustreret. – 62 sider. – Pænt eksemplar.