Henningsen, Sven Erik., - Sørensen, Birte, red.

Danskdidaktiske synsvinkler.

Bog

DKK 105,00

Kravene til en dansklærer er store, og faget er omfattende, hvorfor dansklærerne ofte rammes af kritik. Danskfaget har imidlertid udviklet sig meget i løbet af 1990erne. En undtagelse er dog læseområdet, hvor der er store modsætninger i opfattelsen af, hvordan børn bedst lærer at læse. På de øvrige områder har der i stigende grad været lagt vægt på elevernes læreproces, hvilket betyder, at udviklingen af elevernes danskfaglige færdigheder har fået øget opmærksomhed. Men færdighederne udvikles så vidt muligt funktionelt på kreative undervisnings- og arbejdsformer. Dette er med til at gøre dansklærerarbejdet frodig og udfordrende, men bestemt ikke lettere. Bogen indeholder en række artikler, der uddyber eller tilføjer nye aspekter til dette. Den henvender sig først og fremmest til dansklærere og lærerstuderende

Dansklærerforeningen, 1999.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Dannelse – i skolen for livet og livets skole. – Didaktik, fag og praktik. – Litteratur og dannelse i historisk betydning. – Elev og tekst, et dynamisk samspil. – Lyd- og billedmedier i danskfaget. – IKT, en udfordring til dansklæreren. – At skrive krimier med alle sanser. – Form på talen og indhold i snakken. – Før den første læseundervisning.Dansk som andet sprog. – Dansk i historie, historie dansk. – Et projektopgaveforløb i 9. klasse. – Læseplan og kvalitet.- Uindbundet. – 298 sider. – Pænt eksemplar.