Dal, Erik

Dansk provinsbogtryk gennem 500 år. En historisk skitse i elleve streger.

Bog

DKK 125,00

Bogen blev udgivet i anledning af 500-året for den første trykte bog i Danmark med den kunst, der var opfundet mindre end 50 år før af Johann Gutenberg. Bogtrykkeren, der kom til Odense i 1482, hed Johann Snell, og man ved ikke ret meget om ham, men man kender hans værk. Men den trykte bog fordrev ikke straks det håndskrevne ord fra den ene dag til den anden. Materialerne var stadig de samme, når det gjaldt det håndskrevne. Men trods fornyelsen og den trykte bog, blev der stadig brugt pergament til dokumenter og fine bøger, papir til mere daglige sager. Bindene af pap eller træ med eller uden læderovertræk og blindtryk eller guldstemper var også de samme.

Bogtrykkerbladets Forlag 1982

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: På vej ud af middelalderen. – Gammelt og nyt i det 15. årh. – Bogtrykkerkunst, boghåndværk eller grafis industri? – Spredningen. – Johann Snell. – Registrerede bøger trykt i Danmark 1482-1540. – De vandrende trykkere. – Stephan Arndes. – Omkring reformationen. – Materiellet. – Mindeværdige initiativer. – De 6 trykkerier. – Astronomen på Hven. – Historikeren i Ribe. – Soldaten i Helsingør. – Klokkeren i Århus. – Akademibogtrykkerne i Sorø. – Biskoppen i Odense. – Avisprivilegier og bogtrykkerier. – Oplsyning og pietisme. – Fremad mod faste provinsaviser. – Tilløb i Viborg. – Et Aalborg-firma, der kom og blev. – 1781-1830 – velstand og krise. – Periodens grænser og historie. – Trykkefrihed og censur. – Gamle og nye trykkesteder. – Enkelte trykkerier. – Hvad levede bogtrykkerne egentlig af? – Vækst og næringsfrihed. – Bogtrykkets spredning og dets produkter. – Foreningslandet Danmark. – Fra dekorativ til konstruktiv stil. – Stilperioderne efter lærebogen. -Kongstad og hans meninger. – Vestjyder og andre. – Enkelte firmaer. – Provinsen og de ny teknikker. – Efterskrift. – Bibliografi og noter. – Person- og stedregister.- Indbundet i hellærred. – 170 sider. – Pænt eksemplar.