Traustedt, P. H., red.

Dansk Litteratur Historie 1-6

Bog

DKK 475,00

Litteraturen er den sprogligt overleverede kultur. Et folks litteratur er dets skrift og tale, myter og eventyr, sagn og sange i det omfang de er tilgængelige. Derfor er det naturligt at søge tilbage til Danmarks oprindelse og dets første beboelse og spørge, hvor tidligt sproget har efterladt sig spor, som litteraturhistorien kan tage fat på. Det er fra dette udgangspunkt, at dansk litteraturhistorie gennemgås i 6 bind, der slutter med 1970ernes danske forfattere og deres bøger.

Gyldendals Bogklub /Politikens Forlag 1976

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Bd. 1:Er runeskriften opstået i Danmark? – Et dokument bygges op. – Lovstil og refærdighedsidealer. – Saxo og hans herres røst. – Rimkrøniken og Kalmarunionen. – Ridderormantik. – Helgenmysteriet. – Skoledramaet. – Folkeviserne. – Dødedans. – Peder Palladius på visitats. – Vedel og hans livsværk. – Tyge Brahes latindigte. – Gavtyve- og skælmeromaner. – Reformationen. – Anders Arrebos himmelflugt og fald. – Thomas KIngo og Jacob Worm. – Bd. 2: Hoberg og Brorson. – Sneedorff og Tullin. – Sorøoplysning og naturfølsomhed. – Holberg og franskmænene i København. – Gotisk renæssance. – Yndighed og skræksomhed. – Ewald og Wessel. – Peder Rosenstand-Goiske grundlægger en teaterkritik. – P. A. Heiberg, Rahbek og Baggesen, en rationalistisk salmebog. – Spottefulge og samfundsrevsere. – Jens Baggesens ekstatiske prosa. – Oehlenschlägers Digte 1803. – Grundtvigs mageløse opdagelse. – Ingemanns morgen- og aftensange. – Hauch. – Bd. 3: Årgangen, der tøvede i starten. – Mellem to tidsaldre. – Thomasine Gyllembourg og St. St. Blicher. – Den heibergske skole. – En ny litterær front dannes. – Boheme-lyrikeren Bagger. – P. L. Møllers kritik. – H. C. Andersen: Evetyrdigteren, lyrikeren, den moderne turist. – Frederik Paludan-Müææers nye signaler. – Søren Kierkegaards litteraturopfattelse. – Goldschmidt og Corsaren. – Carl Ploug og skandinavismen. – Romantik og virkelighed. – Fra Molbec til Richardt. – Fra Hostrup til Bøgh. – Bd. 4: Det moderne gennembrud .- Felttoget og hovedstrømningerne. – J. P. Jacobsen: At gribe lyren eller mikroskopet. – Rebellen Holger DRachmann. – Katastrofemennesket Edvard Brandes. – Herman Bangs provins-Danmark set gennem kameraøjne. – Henrik Pontoppidans romantrilogi om dansk sind og skæbne. – Halvfemsernes prosaister. – Johannes V. Jensen som lyrisk modernist. – Via hjemstavnen til menneskesindet. – Bd. 5: Modernitetens symptomer ude og hjemme. – De dristige ekspressionister med den flyvende start. – Otto Gelsted mellem drift og tanke. – Årgangen med den skæbnesvangre fødsesalttest. – Karen Blixens katastrofeerfaringer og skæbnestudier. – H. C. Branners humnisme og eksistentialisme. – Kaj Munks tro på Gud og tvivl på mennesket. – Kjeld Abell: Den revolutionære romantiker. – Bd. 6: Det nye parnas. – Ole Sarvigs reportager fra Jeghuset. – Prosaen efter krigen. – Den ny inderlighed. – Myte, symbol og Karen Blixen-inspiration. – Illusionsløshedens prosaister: Sørensen og Seeberg. – Oprør og borgerlig selvkritik. – Erik Knudsen og Bruun Olsen Panduro og Leif Petersen.- 2. udgave. – Indbundet med omslag. – Illustreret. – 1: 547 s., 2: 653 s., 3: 573 s., 4: 632 s., 5: 522 s., 6: 513 s. – Hele værket er i pæn stand.