Venstre , - Det Konservative Folkeparti

Danmarks Riges Grundlov. Lov nr. 169 af 5. juni 1953.

Bog

DKK 75,00

Kongemagten kunne tidligere kun arves af mænd, men nu bliver både mænd og kvinder arveberettigede. Der er dog stadig ikke fuld ligeberettigelse, idet en yngre søn går forud for en ældre datter. En anden ændring, der blev indskrevet i Grundloven af 1953 var , at paragraffen om parlamentarismen, som i det væsentligste er blevet fulgt siden 1901. Parlamentarisme betyder, at en regering ikke kan blive siddende, hvis den har et flertal i Folketinget imod sig.

Lademanns Forlag 1983.

På lager

Beskrivelse

Andre ændringer var, at det ene af Rigsdagens to kamre – Landstinget – bliver afskaffet, og Folketinget udvides til 179 medlemmer. I grundloven af 1915 blev der indført folkeafstemning ved grundlovsændringer. Nu bliver det også muligt at bruge folkeafstemningsprincippet ved flere andre lovtyper, idet 1/3 del af Folketingets 179 medlemmer (60 medlemmer) kan kræve, at et vedtaget lovforslag skal sendes ud til folkeafstemning. Som noget nyt indføres en ny institution – Folketingets Ombudsmand. Han skal føre tilsyn med “statens civile og militære forvaltning”. – Bogen indeholder den fulde lovtekst for Grundloven af 1953. – Udgivet i anledning af 50 året for Grundloven af 1953. – Indbundet med guldtryk. – 32 sider. – Som ny.