Christiansen, Tage E., red.

Danmarks Middelalder.

Bog

DKK 55,00

Middelalderen som begreb er skabt af 1600-årenes lærde. Bag navnet ligger forestillingn om et kulturfattigt tomrum, en mellemalder fra oldtidskulturens undergang ved Romerrigets fald til dens genfødelse med renæssancen. Denne opfattelse af middelalderen har forskningen for længst forladt. Men enomformkning fandt sted gennem mødet med kristendommen og ved det politiske magtcenters forskydning til de germanske folk. I Danmark falder det naturligt at lade middelalderen begynde med kristendommens officielle indførelse i sen vikingetid og slutte med den katslke kirkes endeligt ved reformationen.

Nationalmuseet 1972

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Trækirker og stenkirker. – Kirkerummet. – Messeudstyret. – Grave og gravminder. – Stilfaserne. – De ældste kirker. – Romansk granitskulptur. – Romansk billedkunst. – Middelalderlige bygningsdele. – LIsbjerg-alteret. – Romansk smykkekunst. – Kirkens skatte. – DAgliglivet: Våben og rustning. – Nordbofund fra Grønland. – Klædedragt. – Redskaber, værktøj og ridetøj. – Lys og varme samt husgeråd. – Tdsregning. – Skrivesager og signeter. – Borddækning. – Spillebrikker og smykker. – Metalkunst. – Middelalderlige jordfund.- Gotisk billedkunst. – Messeklæder og alterskrud. – Menneskehedens forbedere. – Gotisk kirkesal – Overfor kirkebruddet. – – I serien “Nationalmuseets Vejledninger”. – Uindbundet. – Illustreret. 99 sider. – Pænt eksemplar med lille, hvidt dymomærke på forsiden og uopskårne sider.