Niels Petersen

Danmarks militære Besættelse. Tidsdokumenter II

DKK 85,00

Varenr: 96.71. – Uindbundet med plastomslag. – 71 sider. – Med navn på titelblad. – Omslag og sider er gulnede af alder, men ellers er bogen pæn. – 85 kr.

Kildesamlingen indeholder tekster, der forsøger at give en forståelse af, hvorfor Danmark blev besat i april 1940.

Folkung Forlaget - 1942

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Om Danmarks strategiske Betydning. – Uddrag af Wolfgang Wegeners “Die Seestrasse des Weltkrieges” 1929. – Den dansk-tyske Ikke-Angrebstraktat af 1939. – Nordiske Neutralitets-Erklæringer. – Januarkrisen. – Statsminister Staunings Nytaarstale. – Sanitære Foranstaltninger. – Uro ved Grænsen. – Landet skal forsvares. – Norden i Krigens Søgelys. – De sidste Telegrammer før Besættelsen. – April 1940. – Tysk Memorandum. – Oprop! Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk ! – Dagens Telegrammer. – Erklæring af Udenrigsminister von Ribbentrop. – Officielle danske Meddelelser. – Rigsdagens Aftenmøde. – Den danske Soldat. – Krigsministeriets Communiqué om 9. April. – Udtalelse af Statsminister Stauning 12. April. – Dagsbefaling fra Chefen for Generalkommandoen 12. April. – Dagsbefaling fra Søværnskommandoen 18. April. – Udtalelse fra Folketinget 26. April. – Forholdet til tyskerne. – Regimentets Overgang til Sverige den 9. April 1940. – Referat af Beretning ved Oberst Helge Bennike. – Københavns Besættelse. – Beretning af Chefen for de tyske Landgangstropper Major Glein. – Det raske, lille Overfald på Danmark skildret af den tyske Generalstabsofficier Major Macher. – Danmarks Militære Besættelse i en strategisk Plan. – Udtalelse af Genereal Kaupisch paa 2-Aarsdagen for Besættelsen. – Efterskrift.