Mørch, Søren. - Okkels Olsen, Anne, Ryg Olsen, Knud

Danmarks historie 1880-1960. Hovedlinjer og kilder

Bog

DKK 110,00

Bogen indeholder en strukturel beskrivelse af den historiske udvikling i Danmark fra slutningen af 18–tallet til 1960erne. Den er beregnet til historieundervisningen for de 16-19-årige, og det tilstræbt at fortælle, hvordan folk levede i gamle dage. Billeder er enestående til at levendegøre historiske tilstande og illustrere historiske forandringer. Derfor er bogen fyldt med billeder. Meningen med billederne er også at lægge op til en historisk billedanalyse, hvor billedernes ideologi og budskab anvendes som henholdsvis historisk levning og beretning. Teksten er opdelt i 10 hovedafsnit.

Gyldendal 1984

På lager

Beskrivelse

– INDHOLD; LIVET PÅ LANDET I GAMLE DAGE: Sundhedsforhold på landet 1882. – Leveforhold omkring 1890. – DEN ÆNDREDE LEVESTANDARD: Landarbejder 1879. – Snedkersvend 1879. – Arbejderfamilie 1963. – SYGDOM OG SUNDHED: Dødsårsager 1874. – Dødsårsager 1961. – Skolebørn 1896 og 1955. – LANDBRUGET: Mejerier 1855. – Kvinderne og landbruget 1888. – Bondegårde 1875 og 1970erne. – ÁRBEJDET PÅ LANDET: Familien på landet 1893 og 1977. – Tyendet på lan det omkring 1865. – Mekaniseret landbrug 1961. – Kornhøst 1906 og 1957. – HÅNDVÆRK OG INDUSTRI: Rubens dampvæveri 1880. – Reglement 1869. – Elektricitetsværker 1891 og 1982. – BYDUDVIKLING: Traditionel by og bolig. – Industrialismens by 1870erne. – Social parkbebyggelse 1930rne. – Parcelhusbebyggelse 1950erne. – ARBEJDERLIV: Et arbejderhjem omkring 1900. – Familien lever. 1950erne. – HANDEL OG OMSÆTNING: Tog og bil. – Den sydfynske jernbane 1876. – Den sørgelige begivenhed 1897. – Esbjerg Havn 1879 og 1960. – Trafikken i tresserne. – FORBRYDELSE OG STRAF: Om cellestraffen 1862. – Henrettelsen 1882. – Seistrups beretning 1916. – Avisrapporter 1882. – Den fattige Rasmus 1866. – Naadsensbrød 1885. – Besøg på fattiganstalter 1887. – Besøg på alderdomshjem 1904. – DEN 9. APRIL 1940: Som vi såede. – Systemet Munch 1944. – Retsopgør og fængselsreform 1945-1950. – Arbejdskamp og kold krig. – PRIVATLIVET: Herskab og tjenestefolk 1888-1891. – Den moderne familie 1945 – 1959. – Landbobefolkningens tøj 1882. – Borgerskabets dagligkost 1883. – Borgerskabets festmad 1888. – Hverdagsmad 1947. – Selskabsmad 1942. – KULTUREN: Reklame, velsignelse og forbandelse. – Reklame og moral. – Kvinder og reklame 1927, 1938 og 1960. – Baggrunden for Seksual-Mordene 1950. – Uanstændig reklame 1950. – MORALEN: Fremskridt eller fordærv. – Rejs Dig, mit Folk! 1908. – Landets håbløse slægter 1908. – Menneskets tilpasning 1952. – Om historiske billedanalyse. – Arbejdsspørgsmål. – Konger og regeringer 1964-1984.- Uindbundet. – 223 sider. – Illustreret. – Med forfatterdedikation på titelblad. – Pænt eksemplar.