Knudsen, Anne-Mette

Bygholm Gods og dets historie.

Bog

DKK 120,00

Historien om Bygholm Gods indledtes med et bondeoprør af bønder og stormænd i Horsens-området i beg. af 1300-tallet. Det var et oprør mod kong Erik Menveds mangeårige kamp for at sikre kongemagten mod kirkens mænd og utilfredse adelsmænd. Oprøret blev dog hurtigt nedkæmpet, og de ansvarlige ledere blev straffet med halshugning. Som en ekstra straf blev de overlevende fra oprøret tvunget til at opføre en bog ved Bygholm lidt uden for Horsens i Østjylland. Borgen skulle sørge for, at kongen havde et centralt og sikkert sted, hvorfra han kunne slå nye oprør ned, så snart der var begyndende tegn på dem. Borgens historie varede i mere end 300 år og var tæt knyttet til de lensmænd, der bestyrede kongeborgen. Da lensvæsenet blev nedlagt , rykkede godsejerne ind på Bygholm Gods, og Lars de Thygeson fik i 1775 opført den nuværende hovedbygning. Et nyt kapitel af Bygholms historie indledtes i 1918, da Horsens Kommune købte godset og indrettede hotel i hovedbygningen. Med i købet fulgte også Bygholm Teglværk, Bygholm Mølle og senere Bygholm Zoologiske Have.

Forlaget Horsnæs 2011

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Folkesagn om Bygholm. – Horsens i middelalderen. – Borgenes betydning i middelalderen. – Borgene i senmiddelalderen. – Dagligliv på den danske borg. – Riddersalen. – Fangekælderen. – Den danske borg i kamp. – Hovedtræk af Bygholms historie. – Aage Simonsen og Slangebjerget. – Bygholm-borgens udseende. – Det danske lensvæsen. – Lensmænd på Bygholm-borgen. – Knud Ebbesen – en lille brik i et stort spil.- Otte Gyldenstjerne. – Forgørelse med trolddom. – Holger Ottesen Roisenkrantz., Rigsråd og kongens marsk. – Den opsætsige fæstebonde Bertel Sørensen. – Elskerinden. – Den sidste tid. Kammerjunker Frederik Rosenkrantz og Rigborg Brockenhuus. – Den gældsplagede Otte Kristoffer Rosenkrantz. – Klaus Nielsen Glambek. – Det vilde ridt. – Alkymisten Erik Lange. – Knud Brahe og den ulykkelige kærlighed. – Kvinderne på Bygholm. – Karen Gyldenstjerne. Myndig og egenrådig. – Boller Slot. – Sankt Hans Kloster. – Beskyldninger om trolddomsudøvelse. – Den lærde Sophie Brahe. – Bygholm Len nedlægges. – Hoveri og stavnsbånd på Bygholm Gods i 1700 – 1800 tallet. – Ejere af herregården Bygholm Gods. – Bygholm Gods og Horsens Kommune. – Hovedbygningen. – Bygholm Parkhotel. – Keglebanerne. – Vandrerhjemmet. – Bygholm Park. – Avslgården. – Bygholm Landbrugsskole. – Bygholm Teglværk og branden på teglværket. – Bygholm Mølle. – Møllestriden. – Bygholm Mølle i nyere tid. – Bygholm Zoologiske Have. – Bygholm Sø og vandkraftværk. – Landsbyer under Bygholm Gods. – Horsens Statsskole. – Vestre Kirkegård. – Tørvegravning. – Banegården. – Efterskrift. – Ordforklaring. – Noter. – Litteratur og kilder. – Kort over Bygholm Gods 1930.- Indbundet. – Illustreret. – Med indlagt kort over Bygholm Gods og dets jorder 1930. – Som ny.