Dalsgaard Larsen, Bent

Brydninger. Foredrag og artikler.

Bog

DKK 100,00

Bogen indeholder forskellige tekster, der alle tager deres udgangspunkt i den græske og romerske oldtid. De handler om filosofi, naturvidenskab,religion og politik.

Klasskerforeningen 1993

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Uddannelse og dannelse i kulturdebatten i Hellasi 5. årh. f- Kr. – Den retoriske undervisning i Athen i 5. årh. – Sofisternes opfattelse af virkelighed og erkendelse. – Sokrates. – Platon om sprog og virkelighed. – Ordene. – Prædikantionen. – Prædikatet. – Platon i Akademiet. – Eksoterisk og esoterisk. – Den forskningshistoriske udvikling. – Den nye prolemstilling. – Mundtligt o skriftligt. -Platos undervisning i Akademiet. – Nyplatonisme og Platon-fortolkning. – Det skønne og skønheden. – Enheden. – Sjælen. – Den arostteliske sammenhæng mellem natur og etik. – Den aristoteliske naturopattelse. – Bruddet med den aristoteliske naturopfattelse. – Sammenhængen mellem natur og etik hos Aristoteles. – Kriteriet for den etiske handling. – Antik-hedensk og jødisk-kristen historieopfattelse. – Sjælevandringslære i mødet mellem græsk kultur og kristendommen. – Sjælevandringslære i orfismen. – Sjælevandringslære hos pythagoræerne. – Sjælevandringslære hos Pindar og Empedokles. – Den græske sjælevandringslære og kristendommen. – Det indholdsmæssige problem i sjælevandringslæren. – Den idehistoriske udvikling i 4. årh. e.. Kr. – De religiøøse ideer. – De kulturelle idee. – De politiske ideer. – Kristendom og hedenskab i 4. årh. e. Kr. – Den offentlige og politiske konflikt. – Arianismen. – Munkebevægelsen. – Augustins omvendelse. – Splittelse og længsel. -Augustin og manikæismen. – Mødet med Ambrosius. – Retræte. – Dåben. – Augustins vurdering af Rom og romerne. – Agere sequitur ifølge Thomas Aquinas. – Agere og esse. – Actus humanus. – den menneskelige handlings betynding. – Oprindelse og endemål.- Uindbundet. – 274 sider. – Som ny.