Strandberg, Julius

Brevbog for Elskende. Anvisning til at skrive Frierbreve, Kjærlighedsbreve, Afslag, give Kurven…

Bog

DKK 50,00

Bogen udkom oprindeligt i 1879 som en håndbog i at udtrykke følelser. Julius Strandberg giver i bogen en række prøver på kærlighedsbreve, og han sætter sig så nøje ind i den tænkte brevskrivers situation, at brevene bliver hele små hverdagshistorier, undertiden med både lykkelig og ulykkelig udgang, idet han giver prøver på både positive og negative svarbreve. Vi får et glimt af vore oldeforældres og deres forældres følelsesliv. Vi møder fattige karle og piger, rige gårdmandssønner og gårdmandsdøtre, enker og enkemænd, håndværkssvende og sypiger, tjenespiger og sømænd m.fl.

Strandbergs Forlag 1976

Ikke på lager

Beskrivelse

INDHOLD: Elskende, rige på ord – og fattige. – Litteratur. – Forord. – Almindelige Regler for Kjærlighedsbreve. – Frierbreve. – Frierbrev fra en Gaardmandssøn til en Pige. – Frierbrev fra en Karl til en Pige. – Svar på Frierbrev. – Frierbrev fra et ungt Menneske til en Syjomfru. – Frierbrev til en Enke fra en Enkemand. – Afslaaende Svar på ovennævnte. – Firerbrev fra en fattig Karl til en rig Pige. – Frierbrev fra en Haandværkersvend til en Pige, han i længere Tid har kjendt. – Svar paa det foregaaende Brev. – Frierbrev fra en Sømand. – Alvorligt Afslag paa sidste Frierbrev. – En Kurv. – Forskjellige Kjærlighedsbreve. – Bebrejdende Brev fra en Pige. – Uvrejsskyer på Kjærlighedens Himmel. – Haab om snarlig Forening. – Bøn om Tilgivelse for Skinsyge. – Kjærlighed. – Jalousi. – Uenighed. – Kjærlig Undskyldning. – Udtalelse af Kjærlighed. – Foriskring om Kjærlighed. – Man slaar op. Ophævelse af Forlvesen.- Kjærlighedsvers. – Længsel. – Svar paa et Brev, hvori en Dame har sendt en Herre 100 Kys. – Elskovs-Sværmeri. – Med en Forglemmigej. – Fra en Pige til sin Forlovede. – Svigefuld Kjærlighed. – Utroskab. – Bøn om Tilgivelse. – Ikke mødt til Stævnemøde. – Ikke truffen Hjemme. – Gjækkevers.- Med forord af Iørn Pio. – Indbundet. – Illustreret. – 111 sider. – Pænt eksemplar m. spor efter prismærke på bagsiden.