Dahl, Svend

Bogens historie

Bog

DKK 85,00

Over et tidsrum af mere end 5.000 år strækker bogens historie sig. Men fra de første 2/3 af dette tidsrum er der få og spredte kendsgerninger at holde sig til for den, der vil søge at danne sig et billede af hine fjerne tiders boglige forhold. Selv om de sidste menneskealdres arkæologiske undersøgelser har bragt en hel del nyt for dagen også på dette område, er der stadig meget , der endnu er ukendt eller dunkelt, og de græske og romerske oldtidsforfattere, som ellers er vores vigtigste kulturhistoriske kilder, er i høj grad sparsomme i deres omtale af disse emner. Men vil man inden for et leler andet af kulturhistoriens områder søge tilbage til de ældste vidnesbyrd, går man sjælendt forgæves til de gamle ægyptere. Hos dem træffer man allere i højt udviklet form mage kulturelle foreteelser, ikke mindst i det blomstrende litterære liv. I Nilens delta i det sumpede og stillestående vand voksede i oldtiden store mængder af den plante, som grækerne kaldet for papyros. Ægypterne anvendte stænglen, hvis marv blev skåret i tynde strimler, som blev tørret og lagt i en række ved siden af og ragende lidt ind over hinanden. Flodvandet fugtede lagene sammen, og sammenklæbningen har været solid, for endnu dag viser de fleste bevarede papyrusblade, at de to lag har holdt sammen.

P. Haase & Søns Forlag 1970

På lager

Beskrivelse

– INDHOLD. OLTIDEN: Ægypternes papyrusrulle. – De ældste kinesiske bøger. – Kileskrifttavlerne i Forasien. – Grækernes papyrusrulle. – Det alexandrinske bibliotek. – Biblioteket i pergamon. – Pergamentbøgerne. – Rullen afløses af codex-formen. – Papirets opfindelse i Kina. – MIDDELALDEREN: De første kloster- og kirkebiblioteker. – Arabernes interesse for den græske litteratur. – Papirets udbredelse i Islam. – Skiftens udvikling. – Den karolingiske og den gotiske skrift. – Universiteeternes opståen. – Borgerlige bogsamlinger. – Klosterkulturens forfald. – MIDDELALDERENS SLUTNING, DET 16. ÅRH.: Træpladetrykket i Kina. – De europæiske blokbøger. – Trykningen med løse typer i Kina og Europa. – Gutenberg opfinder støbeinstrumentet. – Bogtrykkerkusntens udbredelse. – De ældste trykkerier. – De sældste trykte bgøer. – Træsnittet indføres. – De pladetrykte bind. – Den orientalske bogkunst og dens indfyldelse i Italien. – Bogtryk og bogbind i Danmark i reformationstiden. – Jakob Krause-bindene. – Plantin. Den tyske træsnitkunsts sidste blomstring. – Kobberstikkets indførelse. – DET 17. ÅRH.: Barokstilen i bogkunsten. – Bogauktionerne begynder. – Biblioteksarkitekturen. – De dagligdags bindtyper. – Nationalbibliotekernes oprindelse og Det Kgl. Bibliotek. – Dansk bogbinding og bogtryk. – DET 18. ÅRH.: Rokokotidens vignetkunst. – Kniplingsmønstret i bogbindene. – Exlibriskunsten. – British Museums stiftelse. – Det danske boghåndværk. Spejlbindene. – Klassicismen i bogkunsten. – Den franske revolutions indflydelse. – – det 19. og begyndelsen af det 20. årh.: Stålstikket. Træsnittets gendøelse. – Litografien. – Emprien og romantikken i bogbinderkunsten. – Teknikkens erobring af bogfremstilling. – REaktionen mod teknikken. – Det nordiske boghåndværks renæssance. – Boghandlens udvikling. – Bibliotekernes udvikling. – Tiden efter 1914. – Litteratur. – Register.- 2. forøgede udgave. – Indbundet. – Illustreret. – 308 sider. – Pænt eksemplar.