Kristensen, Jane, Riber Christensen, Jørgen

Billedanalyse.

Bog

DKK 85,00

Billedanalyse er en lærebog for gymnasiet, handelsskolen og HF, men kan også anvendes i folkeskolens ældste klasser. – Bogen beskriver de forskellige måder, man kan tolke et billede på. Hvis man læser flere analyser af det samme billede, vil man tit opdage, at den tid, de er blevet til i, spiller en stor rolle for, hvordan analysen skal gribes an. Forskellige tider har forskellige metoder. En meget anvendt metode inden for billedanalyse er den komparative metode, hvor man sammenligner billederne fra samme periode eller sammenligner billeder med samme motiv. Man kan også gå på symboljagt og stille sig tilfreds med sin billedanalyse, når man har klarlagt billedets ikonografi eller psykoanalyseret symbolerne, der kan være anvendt bevidst eller ubevidst. De anbefalede analysemetoder i bogen er en blanding af flere metoder, og valget af en bestemt måde at analysere et billede på afhænger i høj grad af, hvad man skal bruge sin analyse til.

Dansklærerforeningen 1989

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Hvordan man analyserer et billede. – Billedsproget. – Fortællende billeder. – Ikonografi. – Billeder citerer billeder. – Historisk billedrække fra oldtid til middelalder over renæssance. – Barok og rokoko. – Barok og klassicisme. – Romantik. – Romantik og realisme. – Impressionisme. – Den ny kunst omkring århundredskiftet. – Kubisme, futurisme og dadaisme. – Dansk modernisme og funktionalisme. – Realisme og modernisme. – Kunsten i statsideologiens tjeneste. – Nyere modernisme og superrealisme. – Postmodernisme. – Billedpåvirkning. – Billedsprogets terminologi. – Spørgsmål til billedanalyse. – Billedliste. – Supplerende læsning- Indbundet. – Illustreret. – 96 sider. – Pænt eksemplar.