Hansen, Tage, redaktør.

Beretningen om blyet på Morgenavisen Jyllands-Posten.

Bog

DKK 65,00

Udgivet af Morgenavisen Jyllands-Postens tekniske personaleklub i anledning af 100-års jubilæum i foråret 1984. – Blyets historie begyndte med Gutenberg i 1446. Og man skal helt frem til omkring 1950,inden fotograferingen af skriften og stanken fra fremkaldermaskinerne bredte sig i sætterierne og praktisk taget kunne anvendes til fremstillingen af dagblade og bøger. Men så begyndte det pludselig at gå hurtigt. Vel først og fremmest på grund af katodestrålerøret og mikroprocessorens fremkomst.

JY-TEK 1984.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Prolog. – De tre store spring. – De ansvarshavende og administrerende. – Dagens dont og nattens gerning. – Officinet – et af brændpunkterne. – Gott grüss die Buchdruckerkunst. – Store og små ekscentre, hebler, vippearme og overføringsslæder. – Jyllands-Postens skrifter. – En skønhed på 500 ton. – Fløjen i huset, der aftæller og emballerer færdigvaren. – Bogtrykarbejde – det var noget, der skulle følge med avisen. – Jomfruer, nisser og arme riddere. – En humanitær hjælpekolonne på hundrede mand – og én pige. – Syge- , begravelses – og lånekassen, seniorudflugterne, foreningerne. – Fredriksgades Hyde Park Corner: Jyllands-Postens frokost stue. – Der var engang nogle Oxford-møder. – Dagbogsblade fra en personaleklub. -Ordførende talsmænd, tillidsmænd, formænd og fællestillidsmænd. – Epilog.- Indbundet med omslag. -Illustreret. – 182 sider. – Stort format. – Pænt eksemplar.