Bag om søkortet. Opmåling, pålidelighed, anvendelse

DKK 75,00

Varenr. 65.91 – Uindbundet. – 1998. – Illustreret i sort-hvid og farver. –   80 sider. – Pænt eksemplar. – 75 kr.

Pålidelige søkort har altid været nødvendige pga-. Danmarks beliggenhed med manges må øer og smalle stræder . Bogen giver en historisk oversigt over opmåling og udarbejdelse af søkort og giver et indblik og vejledning i nutidig navigation med GPS  m.m.

Kort- og Matrikelstyrelsen - 1998

På lager

Beskrivelse

INDHOLD:  Status for dansk opmålingsarbejde. – Opmåling i perioden 1829-1885. – Opmåling i perioden 1885-1934. – Eksempel på opmåling i perioden 1911-1913. – Beskrivelse af, hvordan opmålinger blev udført. – Opmåling i perioden 1935-1953. – Samlet vurdering af opmålingsnøjagtighed 1829-1953. – Opmåling i perioden 1952-1992. – Generelt. – Vrag. –  Anbefalede ruter. – Dynamiske havbunde. – Tidevand. – Kildediagrammer. – Fortolkning af søkort uden kildediagram. – Opmåling med ekkolod. – Ekkoloddets nøjagtige position i forhold til skibets bevægelser. – Lydhastigheden i vandemassen. – Kalibrering af ekkoloddet. – Tolkninger af ekkolodsporet. (definition af, hvor bunden er). – Tidevandsreduktion. – Positionsbestemmelser. – Side Scan Sonar. – Beskrivelse af, hvordan opmåling blev udført. – Eksempel på opmåling i perioden 1829-1953. – Samlet vurdering af opmålingsnøjagtighed 1953-1992. – Generelt. – Opmåling med flerstråleekkolod. – Positionsbestemmelse. – Side Scan Sonar. – Beskrivelse af, hvordan opmålinger bliver udført. – Samlet vurdering af opmålingsnøjagtighed 1992-2000. – Bemærkninger til den elektroniske udvikling. – Generelt. – Datum. – Elektroniske søkort og GPS. – Eksempler på skibsulykker. – Observerede uoverensstemmelser mellem søkort og virkelighed. – Afsluttende bemærkninger. – Stikordsregister. – Tekniske noter. – Uddrag af budskaber.