Charles Darwin

Arternes Oprindelse ved naturlig selektion…

DKK 175,00

Varenr.: 56.5-49. – Uindbundet. – 1990. – Illustreret med sort-hvide  tegninger. – Optrykt efter originalens 5. udgave. – Oversat af J. P. Jacobsen. –  545 sider. –  Pænt eksemplar. – 175 kr.

“Arternes Oprindelse” regnes for at være et af hovedværkerne i den moderne biologi, og værket er lige så aktuelt i dag som tidligere. Som historisk dokument er bogen vigtig, og for biologer og andre interesserede er “Arternes Oprindelse” fængslende læsning. Udviklingslæren handler om, hvordan og hvornår levende organismer som planter og dyr opstod, og man forundres over Darwins alsidighed, viden og kombinationsevne.

Oversat af J. P. Jacobsen

Jørgen Paludans Forlag - 1990

På lager

Beskrivelse

INDHOLD:  Husdyr og dyrkede Planters Varieren. – Varieringens Aarsager. – Sædvanens Virkninger. – Principper for Selktion, fulgt fra gammel Tid. – Manglen paa Kendskab til vore forældlede Racers Oprindelse. – Dyrs og Planters Varieren i vild Tilstand. Foranderlighed. – Tvivlsomme Arter. – Arter med vid Udbredelse. –  – Kampen for Tilværelsen. –  Den Forhold og naturlig Selektion. – Begrebet brugt i udvidet Betydning. – Individantallets Stigen i geometrisk Progession. – Naturaliserede Dyrs og Planters hurtige Tiltagen. – Rivalisering universel. – Klimaets Indvirkning. – Den naturlige Selektion eller den stærkeste lever. Den naturlige Selektion. Dens Styrke i Sammenligning med Menneskets Selektion. – Parringsvalget. – Krydsning inden for Arten. – Langsom Virken. – Uddøden foraarsaget af ´naturlig Selektion. – Hvordan de lavere Former er bleven bevarede.  – Varieringslove. –  Overgang. – Overgangsformerne. – Vanskeligheder for Teorien. –   Arter med Sædvaner , der vidt forskellige. – Vanskelige Tilfælde. – Yderst fuldkomne Organer. – . Instinkt. –  Instinktet paa forskellige Trin. – Bladlus og Myrer. – Husdyrenes Instinkter og deres Oprindelse. – Myrer, der holder Slaver. – Snyltebiernes naturlige Instinkter. – Kønsløse eller golde Insekter. –  Hybriditet. –  Goldhed varierer i Styrke. – Aarsager til Goldheden og Første-Krydsninger hos Bastarder. – Dimorfisme og Trimorfisme. – Varieteternes Frugtbarhed i Krydsningstilfælde og deres Bastarders Frugtbarhed. – Om den geologiske Videns Utilstrækkelighed. –  Om Manglen paa Mellemormer nu til Dags. – Tidsrummenes Aaremaal. – Om Dannelsen af Granitstrækninger. – Om Afbrydelsen i de geologiske Formationer. – Om den pludselige Tilsynekomst af Grupper og Arter. – Om de organiske Væseners Rækkefølge i de geologiske Lag. – Vigtigheden af Forhindringer. – Organismerne i et Land er beslægtede. – Skabelsescentre. – Udbredelsesmidler. – Forandringer i Klima, Niveauforandringer og Midler, der lejlighedsvis byder sig til. – Udbredningen i Istiden. – Istiderne afløser hinanden i Syd og Nord.  -Geografisk Udbredelse. – Ferskvandsorganismers Udbredelse. – Om Beboere på Øerne i Oceanet. – Mangel paa Padder og Landpattedyr. – Om Kolonisation fra de nærmeste Kilder. –  De organiske Væseners indbyrdes Slægtskab. Morfologi, Embryologi, rudimentære Organer. – Klassifikation. – Grupperne med deres Undergrupper. – Analoge eller adaptive Karakterer. – Beslægtethed i Hovedtrækkene. – Uddøen adskiller og begrænser Grupperne. – Rudimentære Organer. –  Rekapitulation  og Slutning. –  Rekapitulation af Indvendingerne mod Teorien om naturlig Selektion. – Grundene til den almindelige Tro paa Arternes Uforanderlighed. – Historisk Oversigt. – Register. Ordforklaring.