Löwenörn, Paul.

Anviisning for de Seilende i Kattegattet, som indeholder Beskrivelse over Grundene, Bankerne og

Bog

DKK 275,00

Varenr. 65.94 – – Indbundet og indlagt i kassette. – Illustreret med tegninger og kort. – 64 sider. – Tillæg:  25 sider. – Pænt eksemplar. – 275 kr.

Den fulde titel er følgende: ” Anviisning for de Seilende i Kattegattet, som indeholder Beskrivelse over Grundene, Bankerne og Lodskuddene tilligemed Efterretning om Fyhrene samt Söemærkerne med Forklaring over Anduvningen af Indlöbene og Havnene; over endeel af hvilke der tillige er vedföet specielle Kaarter, saavelsom og endeel Landtoninger. Tillæg til Anviisningen for de Seilende i Kattegattet saavidt den Svenske Kyst angaaer, Fra Helsingborg til Kirkesund ved Tiörnë. ”

Bogens forfatter er Poul Løwenørn 1751-1826. Han var en dansk søofficer, der som ung officer studerede navigation, og da Det Kongelige Søkortarkiv blev oprettet i 1784 , blev han dets første chef med rang af kommandørkaptajn. Hans indsats her blev meget betydelig; han foretog omfattende farvandsopmålinger, tegnede nye og pålidelige søkort, oprettede nye fyr og afmærkede vanskelige farvande.

Bogen er P. Løwenørns forsøg på at beskrive de ofte farlige danske farvande med deres lumske rev og grunde, som kunne udgøre en fare for de søfarende. Bogen er bygget op omkring forholdene i Kattegat og inddrager også de svenske forhold.

Der er tale om et fotografisk genoptryk af originaludgaven fra 1805 / 1808, og bogen er forsynet med kort og tegninger samt forklaringer, der illustrerer de forhold, som beskrives.

Rosenkilde og Bagger 1972

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: ANVIISNING FOR DE SEILENDE I KATTEGATTET 1805: Forerindring. – Tabeller over Afstanden, paa hvilken en Gjenstand kan sees efter dens Höide. – Beskrivelser over Kattegattet. Om Sundet. – Om Kullen og Fyhret sammesteds. -Om Skalderviig. – Om Ankerpladsen inden for Hallands-Wæderöe. – Kort A og B. – Om Laholms eller Halmstads-Bugt. – Om Kysten fra Tylöe til Warberg. – Om Klosterfiord og Herterne. – Om Kongsbackafiord og Ankerpladsene paa Kysten fra Baatefiord til Lerkil. – Plade C. Om Ankerpladsene inden for Wingöe med Opseilingen til Gothaborg. – Plade D. – Fortoning af Landstrækningen mellem Marstrand og Wingöe. – Beskrivelse til vedföede specielle Kaart over Paternoster-Skiærene med Löbene imellem dem samt Indlöbet til Marstrand, Uddevalla og Klædesholmshavn m.v. – Plade E. – Anmærkning. – Om Grundene og Lodskuddene imellem Anholt og Læssöe paa den ene og den svenske Kyst paa den anden Side. – Om Lyse-Grund. – Om Store Middelgrund og Röde Banke. – Om Anholts ôstre Rev og Fyhrene paa denne Öe. – Om Lille-Middelgrund. – Om Banken Fladen, kaldet. – Om Grundene imellem Anholt og Læssöe. – Om Læssöe og Grundene omkring samme. – Om Farvandet langs ôst-Kysten af Jylland fra Skagen Syd efter. – Om Skagen. – Om Fladstrands Rehd. – Om Sæbye. – Om Dvalegrundene. – Om Asaae Rende. – Om Indseilingen til Liim-fiorden. – Om Grunden Svitringe. – Om Muldberg Grund. – Om Hurup Broe. – Om Mariager Fiord. – Om Randers Fiord. – Om Grunden Tangen. – Om Gerild-Bugt. – Om Greenaae. – Stoppeplads under Havknude. – Adskillige Grunde ved Kysten. – Om Ebeltoft Bugt. – Om Havnen ved Samsöe og Grundene paa den Nordöstlige Side af denne ôe. – Om Aarhuus. – Om Norsminde. – Om Thunöe. – Om den Nordlige Kyst af Siælland. – Om Callundborg. – Om Siællands Rev. – Om Hasteens Grund. Om IIse Fiord.

TILLÆG TIL ANVIISNINGEN I KATTEGATTET, SAAVIDT DEN SVENSKE KYST ANGAAER, FRA HELSINGBORG TIL KIRKESUND VED TIÖRNË 1808: Forerindring. – Om den Svenske Kyst fra Helsingborg til Kullen. – Om Skelderviig. – Om Ankerpladsen indenfor Hallands Wæderöe. – Om Laholms- eller Halmstads Bugt. -Om Kysten fra Tylöe til Warberg. – Om Warberg Havn. – Om Kyststrækningen fra Warberg til Baatefiord. – Om Kongsbackafiord og Ankerpladsene paa Kysten fra Baatefiord til Lerkil. – Plade C. – Om Indlöbene paa Strækningen mellem Tislerne og Wingöe. – Om Strækningen fra Wingöe til Marstrand.