Koudahl, Niels

Almanak. Skriv- og Rejse- Kalender for det år efter Kristi Fødsel 2004

Bog

DKK 50,00

Siden Københavns Universitets oprettelse i 1479 har det været pålagt universitetet eller visse af dets professorer at udgive en almanak. Således pålægger fundatsen af 1539 de to medicinske professorer vekselvis at udarbejde en almanak. Det ældste kendte eksemplar af desse universitetsalmanakker stammer fra 1549, og fra midten af 1570erne synes trykte almanakker at være udkommet regelmæssigt. Det astronomiske indhold i disse tidlige almanakker var nok så tyndt, hovedvægten var lagt på farverige forudsigelser vedrørende vejrlig, sundhed, politiske begivenheder m.m. Den nuværende form af almanakken daterer sig til 1685 og er et resultat af en almanakreform, som sandsynligvis blev gennemført under indflydelse af Ole Rømer, der på det tidspunkt var bestyrer for observatoriet på Rundetårn.

Københavns Universitet 2004

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Alfabetisk flag- og morsetegn. – Asteroiderne – et indblik i solsystemets mangfoldighed. – Astronomi ved Københavns Universitet 1957-2003. – Astronomiske fænomener 2004. – Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.m. – Dagens længde. – Beaufort-skalaen. – Blæsevejr. – Christian IV og Videnskaben. – Den globale opvarmning. – Farvandsafmærkninger. – Formørkelser i året 2004. – Geografiske positioner. – Gyldentallet og Epakten. – Højvande 2004. – Jordmagnetiske forhold i Danmark. – Kalendarium for 1751-2050. – Kalenderens klokkeslæt. – Kloning af husdyr. – Kometerne. – Mosaisk kalender 2004. – Mælkevejens magtfulde stråling. – Det danske møntsystem. – Møntsystemet i fremmede lande. – MÅl og vægt. – Planeternes måner og positioner. – Solcirklen og søndagsbogstavet. – Solen og planeterne, årlige bevægelser. – Solens længde og indgangsdage i dyrekredsens tegn 2004. – Ssolens middagshøjde. – Solformørkelser 2004. – Sommertid. – Stjernekortenes anvendelse. – sterneskud. – Stjerner, klare. – Stjerner, tabel over positioner. – Stjernetid. – Tidssignaler, danske. – Tusmørket. – Universitetsalmanakken. – Vindstyrker og vindhastigheder, tabel til sammenligning. – Zonetider.- Uindbundet. – Illustreret. – 215 sider. – Pænt eksemplar.