Wien, Charlotte

Ældrebilledet i medierne gennem 50 år. En undersøgelse af ældrestereotyper i dagbladene 1953-2000

Bog

DKK 100,00

Mediernes beskrivelser af ældre mennesker reflekterer ikke altid de ældres virkelighed. Ældrebilledet i medierne er en konstruktion, der præges af en række forskellige aktører, der har særlige interesser i at fremmane et bestemt billede af de ældre – typisk som svage stakler. Der er tale om en stærk koalition af politikere, pårørende og behandlere, som fra hver deres perspektiv har en interesse i at fastholde medieilledet af ældre som en svag, plejekrævede gruppe, der skal sættes fokus på. Bogens analyser viser dog samtidig, at konkret handling gør en forskel. Hvis de ældre ikke er tilfredse med mediernes beskrivelse af dem, kan de gøre oprør ved selv at tage ordet. Det viser sig nemlig,at ældrebilledet er mest positivt i perioder, hvor de ældre selv deltager i den offentlige debat på lige fod med andre grupper i samfundet. Sat på spidsen kan man derfor hævde, at de ældre det mediebillede, de har fortjent.

Syddansk Universitetsforlag 2008.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Velfærd for ældre – holdning og handling. – Indeldning. – Stereotyper. – Socialpsykologi: Stereotypi og ageism. – Journalistik, nyhedskriterier og vinkling. – Sammenfatning. – Udviklingn i ældrebilledet over 50 år. – Afrænsning af undersøgelsens begreber. – Datagrundlaget. – Resultater af den kvantitative undersøgelse. – Ældrebilledet i landbrugslandet, 1953. – Dagligliv for de ældre. – Pensionsdebatten. – Ældrebilledet og trivselspolitik, 1963. – De private plejehjem. – De kommunale plejehjem. – Nye og gamle streotypier brydes. – Spies, rejs og vær glad. – Krise, spareretorik og brok, 1973. – Begyndende organisering. – Valgflæsk og plejehjem. -Ældrekommissionen afspejles, 1983. – Sporene af Ældrekommissionen i mediebilledet. – De ældres deltagelse i samfundsdebatten. – Som børn på ny – de ældre på institution. – Ældrepolitik, råd og revolution, 1993. – Ældreråd og kommunale besøg. – De ældres gode eller dårlige økonnomi? – Plejehjemsklicheen i valgkampen. – Overfald og ruitnestof. – Segmenterede ældrebilleder, 2003. – Ældrebilledet i Politiken, uge 46 2003. – Ældrebilledet i BT, uge 46 2003. – Ældrebilledet i Næstved Tidende, uge 46 2003. – Ældrebilledet i Kristeligt Dagblad, uge 46 2003. – Ældrebilledet i Fyens Stiftstidende, uge 46 2003. – Konklusion. – Anvendt litteratur. – Bilag.- Uindbundet. – 256 sider. – Pænt eksemplar.