Fonnesbæk Andersen, Rasmus., - Gade Jensen, Henrik.

11 konservative tænkere.

Bog

DKK 115,00

Konservatismen har mange ansigter. At bevare og reformere hører til konservative slagord. Men hvad skal bevares, og hvad skal ændres? Og hvordan og hvorfor? Bogen giver forskellige fortolkninger og udlægninger af en konservativ mentalitet. Der er filosoffer, som systematiserer et konservativt tankesæt og intellektuelle, der engagerer sig i bestemte sager. Og der er en politiker, som igangsatte en konservativ friehdsrevolution i USA. Konservatismen har en iboende modvilje modet det rationalistiske og mod at opfatte sig selv som en ideologi. Derfor er spændvidden stor mellem konservative tænkere. Stridspunkterne går især på forholdet mellem reaktion og modreaktion, multi- og kernekultur, rettigheder og sædvane samt universalisme og nationalisme.

Varenr. 32.15 – 8. –  Uindbundet. – 294 sider. – Pænt eksemplar.

Forlaget Center for Politiske Studier, 2009.

På lager

Beskrivelse

INDHOLD: Alexis de Tocqueville – frihedens vemod. – T. S. Eliot – anglokatoslk konservatisme. – Michael Oakeshott – et konservativt forsvar for det frie samfund. – Eric Voegelin – vor tids religiøse tømmermænd. – Hannah Arendt – en kommunitaristisk konservativ. – Barry Goldwater – den borgerlige frihedsrevolution. – J. R. R. Tolkien – ringenes reaktionære herre. – Asadair MacIntyre – moralsk katastrofeteori og angreb på Oplysningstiden. – Allan Bloom – åndsfyrsten fra Chicago og Vestens intellektuelle forfald. – Roger Scruton – et forsvar for nationen. – Theodore Darymple – diagnose af et tabersamfund. – Bidragsydere