Bøger

Lørdag 29. Januar 2011

Rushdie, Salman

 • The Enchantress of Florence.

 • Vintage Books, 2008..
 • Emne: Udenlandsk skønlitteratur.
 • Pris: kr - 75 kr.

A tall, yellow-haried young European traveller calling himself Mogor dell´Amore, the Mughal of Love, arrives at the court of the real Grand Mughal, the Emperor Akhbar, with a tale to tell that begins to obsess the whole imperial capital. The stranger claims to be the child of a lost Mughal princess. (...)

Varenummer: - 83

Lørdag 29. Januar 2011

Bang, Herman.

 • Tunge Melodier.

 • Gyldendals Kulturbibliotek., 1987..
 • Emne: Skønlitteratur .
 • Pris: kr - 85 kr.

"Tunge Melodier" blev som alle Bangs digteriske arbejder op gennem 1880erne unådigt modtaget af kritikken, og han blev efter udgivelsen af debutnovellerne og især efter "Haabløse Slægter", der blev beslaglagt som usædelig, et yndlingsoffer i vittighedsbladene. Latterliggørelsen gik især på Bangs person, som man traf overalt og så sig gal på, men også på hans emner, der forekom vovede, og hans stil, der indbød til parodi. Skønt Bang endnu ikke havde fundet sin egen stil, var den dog allerede i debutnovellerne særpræget nok til at virke fremmedartet og forvirrende. Den impressionisme, som han rendyrekde i sine senere bøger er glimtvis til stede. (...)

Varenummer: - s79 - 3

Lørdag 29. Januar 2011

Kierkegaard, Søren.

 • Begrebet Angest.

 • Gyldendals Tranebøger, 1993..
 • Emne: Filosofi´, etik og religion.
 • Pris: kr - 55 kr.

Uskyldigheden er Uvidenhed. I Uskyldigheden er Mennesket ikke bestemmet som Aand, men sjelelig bestemmet i umiddelbar Eenhed med sin Naturlighed. Aanden er drømmende i Mennesket. Denne Opfattelse er ganske i Overeensstemmelse med Bibelens, der ved at negte Mennesket i i Uskydligheden Kjendskab til Forskjellen mellem Godt og Ondt bryder Staven over alle katholsk-fortjenstlige Phantasterier. I denne Tilstand er der Fred og Hvile. Men der er paa samme Tid noget Andet, hvilket ikke er Ufred og Strid, thi der er jo Intet at stride med. Hvad er det da? Intet. Men hvilken Virkning har Intet? Det føder Angest. (...)

Varenummer: - 13.17

Aschehougs akvariehåndbog.

Mandag 24. Januar 2011

Sandford, Gina.

 • Aschehougs akvariehåndbog.

 • Aschehoug Dansk Forlag, 2000.. - Oversat og bearbejdet af Per Larsen.
 • Emne: Fritid og sport.
 • Pris: kr - 120 kr.

Det var formentlig i beg. af 1800-tallet, at akvariet, som det kendes i dag, så dagens lys. Før den tid blev fisk opbevaret i syltetøjsglas, men de levede ikke længe der. Vendelpunktet kom i 1850, hvor en englænder beskrev, hvordan han med held havde holdt et akvarium stabilt. Det afstedkom stor interesse og søsatte akvariet som en populær hobby. Akvariet blev snart et fashionabelt møbel i samtidens klunkestilshjem. Man kunne imidlertid ikke købe færdigproducerede akvarier, men i forskellige bøger fra dengang kunne man læse detaljerede instruktioner om konstruktion af et akvarium. Siden da er der fulgt mange forbedringer sted i form af varmlelegeme og filter. Desuden har også fiskene undergået "forbedringer", hvilket dog har medført bekymring for fiskenes velfærd. (...)

Varenummer: - 64.45

Søndag 23. Januar 2011

Devine, M.

 • The Scottish Nation 1700-2000.

 • Penguin Books, 1999..
 • Emne: Historie og arkæologi.
 • Pris: kr - 120 kr.

The typical Scot was a country dweller. One estimate suggests tha in 1700 only 5.3 % of the population lived in towns with over 10,000 inhabitants. This porportion was a long way behind more urbanized societies such as those in England, the Netherlands, Belgium, parts of Italy and even Spain and Portugal, and was on a par with the Scandinavian countries and some of the German estates. Even artisans, industrial workers and fishing communities had to have a stake in the land in order to cultivate theri food supplies. But towns were becoming encreasingly important, and changes were also under way in the pattern of Scipttish urban develoment. Between 1500 and 1600 the proportion of the nation's population living in the larger towns nearly doubled, and it did so agian bey 1700. Edinburgh, the capital and biggest town, had a population of around 30,000 by the early eighteenth century. (...)

Varenummer: - 93.9

Søndag 23. Januar 2011

Ørsted, Peter.

 • Romerne. Dagligliv i det romerske imperium.

 • Gyldendal, 1994..
 • Emne: Oldtidskundskab.
 • Pris: kr - 90 kr.

Det romerske imperiums historie er lang. I følge romernes egen tradition tager den sin begyndelse den 21. april 753 fvt. Den dag sluttede en række familier sig sammen og dannede et fællesskab, en by, som de kaldete Roma. Denne bys historie er naturligvis uløseligt forbundet med det romerske imperiums historie. Fra t være en lille flække på syv høje nær et sted, hvor Tiberen let kunne krydses, blev den langsomt moderby og administrativt center for hundredvis af andre byer. Disse byer kan karakteriseres ved at være romerske, dvs. beboet og ledet af familier, hvis overhoved var romersk borger og ved at være bundet indbyrdes sammen ved alle i sidste instans og underkastet den romerske kejsers magt. (...)

Varenummer: - 91.47

Lørdag 22. Januar 2011

Petersen, Jørn Henrik.

 • Vandringer i Velfærdsstaten. 11 bidrag om velfærdsstatens legitimitet.

 • Odense Universitetsforlag, 1996..
 • Emne: Politik , samfund og økonomi.
 • Pris: kr - 65 kr.

Forfatteren indleder sit forord med tre konstateringer: At der er meget god grund til at værne om velfærdsstaten i den egentligste forstand, i dens kerne. At velfærdsstaten hviler på et solidt etisk fundament. At velfærdsstaten gør det muligt at tænke en tredje vej mellem en håbløs, totalitær kommunisme og en umenneskelig, rendyrket laissez faire. Det i spændingsfeltet mellem kærligheden til velfærdssamfundet og kritikken af velfærdssamfundets vrangside, at forfatteren udfolder sig. De 11 bidrag i bogen har to formål: At ægge til eftertanke og at ægge til modsigelse. (...)

Varenummer: - 33.9

Lørdag 22. Januar 2011

Spence, Susan., - Spence, David.

 • Bogen om berømte skibsvrag.

 • CDR-Forlag, 2000..
 • Emne: Militær, søfart og fiskeri.
 • Pris: kr - 50 kr.

Skibe er forlist, lige så længe som mennesker er stået til søs. Nogle af de tidligste tegn på oldtidens civilisationer, som vi har, stammer fra skibsvrag. De er ofte en slags tidskapsler med værdifulde oplysninger om, hvordan man byggede skibe, hvordan besætningerne sejlede dem og om de passagerer og den last, de medbragte. I dag gør den avancerede teknologi det muligt at efterforske på større dybder, og skibe som Titanic er langsomt begyndt at give slip på deres hemmeligheder. (...)

Varenummer: - 65.98

Fredag 21. Januar 2011

Stendevad, Kirsten., - Kjær, Esben.

 • Den nye karrierefar. Sådan skaber du ægte succes, både derhjemme og på jobbet.

 • Aschehoug Dansk Forlag, 2005.
 • Emne: Diverse. Handel og kontor. Psykologi og pædagogik.
 • Pris: kr - 95 kr.

Kvinder er gennem generationer blevet socialiseret til at beherske de såkaldt "bløde værdier", der trods det gyselige udtryk bliver altafgørende på arbejdet fremover. Det er kvinderne først og fremmest blevet gode til ved at have hovedansvaret for børnene. Tager moderne mænd da ikke deres børn alvorligt? Jo, mere end deres åh så progressive 68-fædre, der klappede urbant af kkvinderevolutionen og så ellers fortsatte med at være fraværende i hjemmet som generationerne før dem. Det er imidlertid en realitet, at de fleste af vor tids mænd trods bedre vilje selv kører på børnebillet med deres afkom. Danske mænd tager ikke barsel af betydning. I de felste hjem er konen direktør, mens manden derhjemme mere minder om en langtidsledig på aktivering. Det er ikke kun et problem for børnene, men i høj grad også for de mænd, der kunne lære meget af at tage både de følelsesmæssige og praktiske aspekter af faderskabet mere alvorligt. (...)

Varenummer: - 15.2 - Nbr.1

Fredag 21. Januar 2011

Juul, Jesper

 • Smil vi skal spise - børnefamiliens måltider.

 • Forlaget Apostrof, 2000.
 • Emne: Mad og drikke. Psykologi og pædagogik.
 • Pris: kr - 120 kr

Mange forældre har svært ved at acceptere, at man får udbytte i forhold til sin investering. Det betyder, at man ikke i det lange løb kan regne med at få den store harmoni eller hygge, hvis man satser på at slippe så hurtigt, nemt og billigt som muligt fra maden. Omvendt skal man heller ikke forvente, at familien sætter pris på omhyggeligt tillavet mad, hvis man går mere op i regler og vitaminer end i de mennesker, der skal spise maden og deres indbyrdes forhold. Måltidet er derfor ikke det rette sted at opdrage sine børn eller ændre på sin familie. Det er stedet, hvor vi kan se og opleve vores familie præcis, som den er. Hvis det giver anledning til, at forældrene vil gøre noget for at lave om på tingene, er det klogt at vente til et andet tidspunkt. På det område er bønr ligesom voksne. Alle voksne ved, hvor ubehageligt det er at blive stirret på, rettet på og observeret, når vi spiser. Vi mister appetitten og lysten til at være sammen med den, der gør det. Det føles grænseoverskridende! (...)

Varenummer: - 37.2 - Nbr. 2

Torsdag 20. Januar 2011

Nagel, Thomas.

 • Spørgsmål om livet og døden. Analytisk filosofi.

 • Samlerens Forlag, 1997. - Oversat fra engelsk efter "Mortal Questions" af Mogens Jacobsen.
 • Emne: Filosofi´, etik og religion.
 • Pris: kr - 95 kr.

Hvordan forstår vi livet? Og hvordan lever vi det? Bogens essays handler om livet, dets mål og mening, dets værdi og bevidsthedens metafysik. Hvis døden er den utvetydige og vedvarende afslutning på vores eksistens, så stiller spørgsmålet sig, om det er en dårlig ting at dø. Uenigheden på området er iøjnefaldende. Nogle mennesker mener, at døden er forfærdelig, andre har ingen indvendinger mod døden per se, skønt de håver, at deres egen død hverken vil komme for tidligt eller vil være smertefuld. Hvis døden overhovedet er et onde, kan det ikke være på grund af dens positive kvaliteter, men alene på grund af det, som den unddrager os. (...)

Varenummer: - 10

Torsdag 20. Januar 2011

Olsen, Ulf V. - , Jensen, Jens Peter Kaj.

 • At skynde sig langsomt - om bilisme. Otte debatindlæg.

 • Forlaget Klim, 1999..
 • Emne: Politik , samfund og økonomi.
 • Pris: kr - 55 kr.

Bilen er en enorm tidstyv. 1200 timer koster den pr. år, når man regner al den tid med, man bruger på kørsel samt den tid, man bruger på at tjene penge til overhovedet at kunne få råd til at køre i bil. Tid, som kunne have brugt til fornøjelser, selvudfoldelse, børn, kærlighed - ja, udfoldelse af potensen i dens rette element, men som går op i metal, gummi og benzin. Også på en anden led er kampen mod bilismen et indslag i klassekampen: Det er A-holdet (ikke mindst den mandlige del), der kører i bilerne, mens det er B-holdet (penionisterne, børnene og fattigrøvene), der frister tilværelsen som bløde trafikanter og ofre i ulykkesstatistikkerne. (...)

Varenummer: - 65.82

Tirsdag 18. Januar 2011

White, Rowland

 • Phoenix Squadron. HMS Ark Royal, Britain’s last topguns and the untold story…

 • Bantam Press, 2009..
 • Emne: Militær, søfart og fiskeri.
 • Pris: kr - 150 kr

HMS "Ark Royal" was the most powerful warship the Royal Na´vy had ever put to sea. 50.000 tons of British Sovereignty Territory - a floating airfield that was home to 2.700 men, a stockpile of nuclear weapons, and the most moderne, capable air force in Europe. "Ark"'s squadrons of supersonic F-4 Phantom interceptors, Blackburn Buccaneer strike jets and state-of-the-art Sea King helicopters were a match for anything else in the sky. But laid down in 1943, by the early seventies "Ark Royal" was in the twilight of her career. Only kept in service to help face down the Cold War threat fron the powerful Soviet Navy, it seemed the ship would play no further part on the world's stage. (...)

Varenummer: - 35.54

Mandag 17. Januar 2011

Obama, Barack

 • The Inaugural Adress 2009. Together with Abraham Lincoln’s first and second inaugural adress…

 • Penguin Books, 2009..
 • Emne: Historie og arkæologi. Politik , samfund og økonomi.
 • Pris: kr - 75 kr.

To commemorate the hstoric inauguration of Barack Obama as the forty-fourth president of the United States, Penguin presents a keepsake edition of his 2009 inaugrual adresws together with writings by to great American thinkers and writers whose words have influenced and inspired Obama politically, philosophically, and persoanlly: Abraham Lincoln ad RAlph Waldo Emerson. (...)

Varenummer: - 98.636

Søndag 16. Januar 2011

Pérez-Reverte, Arturo.

 • Solen over Breda.

 • Forlaget Centrum, 1998.. - Oversat fra spansk af Hans H. Rasmussen.
 • Emne: Skønlitteratur .
 • Pris: kr - 55 kr

Efter nogle års kummerlig tilværelse i Madrid, baseret på de indtægter som hans færdigheder med kården kan skaffe ham har kaptajn Alatriste igen meldt sig under fanerne og er sammen med sin tro tjenestedreng, den 15-årige Inigo, draget af sted til den genoptagne kamphandlinger i Nederlandene. Inigo fungerer som tornysterdreng og får for alvor indblik i krigens og den menige soldats verden, da han deltager i de brutale kamphandlinger og oplever også de usle betingelser, som soldaterne er henvist til at leve under, fordi ingen vil udbetale dem deres løn. Som altid tager han bestik af sin herre, kaptajn Alatriste, når han skal vurdere de nye sitautioner, men samtidig begynder en selvstædnig holdning at vågne i den halvvoksne dreng. (...)

Varenummer: - s69, 3.

Søndag 16. Januar 2011

Hustvedt, Siri

 • The Shaking Woman or a History of My Nerves.

 • - Sceptre, 2010.
 • Emne: Biografier og erindringer. Sundhed og sygdom.
 • Pris: kr - 90 kr

While speaking at a momorial event for her father, Siri Hustvedt suffered a violent seizure from the neck down. She managed to finish her talk and the paroxysms stopped, but not for good. Again and again she found herself a victim of the shudders. What had happened? Chronicling her search for the shaking woman, the author takes the reader on a journey into contemporary psychiatric, neurology and pschoanalysis. She unerath stories and theories from the annals of medical history, liteatrue and philosophy, and delves into the past. (...)

Varenummer: - 99.4

Søndag 16. Januar 2011

Lyngby Jepsen, Hans.

 • Kold, sød, stærk og brændende. Brændevin i Norden.

 • Gyldendal, 1981..
 • Emne: Mad og drikke.
 • Pris: kr - 145 kr.

Klart blev det sagt til svenske kong Gustav III: Rør ikke ved religionen og brændevinen! Men han rettede sig ikke efter det gode råd. Han gav staten eneret på brænding med kronebrænderierne, startede sit eget private brænderi - og måtte betale med livet for sine fejltagelser. Fra det øjeblik, hvor den første dram blev drukket, var her en sag at kævles om, venner blev fjender og brødre skiltes. I frihed førte brændevinen til misbrug, i tvang til lovløshed, og snart opdagede magthaverne, at der var penge i brændevinen - mange penge endda. Bogens første del dækker stort siden tiden op til 1700, anden del tiden 1700-1814, tredje del 1814-1855, fjerde del 1855-1914 og femte del dækker tiden efter 1914. (...)

Varenummer: - 66.83

Søndag 16. Januar 2011

Svendsen, Hanne Marie

 • Unn fra Stjernestene. En roman fra det gamle Grønland.

 • Gyldendal , 2003..
 • Emne: Skønlitteratur .
 • Pris: kr - 95 kr.

I midten af 1300-tallet lå der et grønlandsk nonnekloster i ødemarken. Her befinder sig 2 unge piger i oplæring: Den forældreløse Unn og hendes forstersøster Ingebjørg. Ingebjørg har tilsynealdende let ved at indrette sig efter de forventninger, omverdenen har til hende, mens Unn ikke er skabt til resignation og forsagelse. Hun er både stærk og intelligent, og hun dr-mmer om at udføre store bedrifter og nægter at tilpasse sig skik, brug og konventioner.. (...)

Varenummer: - s76,3.

Fredag 14. Januar 2011

Højsgaard, Frank. - Lollesgaard, Johannes., Find, Preben.

 • Fynske Livregiment 375 år. Jubilæum 17. november 1989.

 • Fynske Livregiment, 1989..
 • Emne: Militær, søfart og fiskeri.
 • Pris: kr - 175 kr.

Fynske Livregiment kan føre sin historie 375 år tilbage og har taget aktivt del i den danske hærs liv. Regimentet optræder derfor helt naturligt i den danske militærhistoriske litteratur. Det Fynske Livregiment er historien om Europas ældste regiment, dets udvikling og vilkår, dets relationer til byen og ikke mindst om dets soldater. (...)

Varenummer: - 35.52

Fredag 14. Januar 2011

Van Deurs, Piet

 • Spillet om magten bd. 1:  810-1170.

 • Dr Multimedie, 1997..
 • Emne: Historie og arkæologi.
 • Pris: kr - 70 kr.

Året er 810. Stedet er Aachen nede i Tyskland i kejser Karl den Stores Achen. Vi er på den storpolitiske scene i det, der dengang var verdens navle. Og der udspiller sig et drama med en danske konge, der ikke ville være den tyske kejsers kanariefugl. Ud af historiens mørke træder Godfred ind på den europæsike arena og får indskrevet sit navn i Europas historie, fordi en gammel munk prenter hans navn og hans trusler mod verdensordenen. Det er grunden til, at vi kender ham, for heroppe i hans kongerige Danmark, findes end ikke hans navn mejslet i en runesten. Men i de frankiske klosterkrøniker får Godfred pludselig liv og bliver et menneske af kød og blod. (...)

Varenummer: - 96.1

Torsdag 13. Januar 2011

Lunde, Palle.

 • Mafia. Organiseret kriminalitet verden over.

 • Jyllands-Postens Forlag, - 2004.. - Oversat af Hans Palle Mortensen.
 • Emne: Diverse. Politik , samfund og økonomi.
 • Pris: kr - 160 kr.

"Mafia" er den dramatiske beretning om alle de største nutidige, kriminelle organisationer og deres oprindelse, opbygning, metoder, aktiviteter, adfærdsnormer, skikke og ritualer. Den sicilianske mafia og andre italienske grupper, den russiske mafia og triaderne i Kina er nogle af kriminelle organisationer, der beskrives i bogen. Den følger udviklingen i den organiserede kriminlaitet fra sørøveri og hemmelige selskaber frem til nutidens "forretningsmænd" i storbyerne og deres forbindelser til lovlige erhvervsvirksomheder og forvaltninger. Desuden fortælles om den store vifte af aktiviteter: Handel med mennesker og menneskelige organer, smugling af immigranter og varer, prostitution, afpresning og "beskyttelse" samt økonomiske forbrydelser som hvidvaskning af penge og bedrageri. (...)

Varenummer: - 34.38

Torsdag 13. Januar 2011

Riis, Benedicte.

 • Danmarks sanglege.

 • Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1989..
 • Emne: Fritid og sport. Musik, sang og dans..
 • Pris: kr - 90 kr

Overleveringen af de danske sanglege er ligesom folkeviserne usædvanlig rig i sammenligning med andre landes traditioner. Og selvom tekniske hjælpemidler har forandret børns leg gennem de senere år, er temaer som kærlighed, frieri, spædning, voldsomhed og gøren nar avig og interessante. Bogen indeholder beskrivelser af 48 sanglege, som er optaget omkring år 1900 af indsamlere, der vandrede rundt i Danmark og nedskrev sanglegene, som de blev husket i forskellige egne af landet. Den er inddelt i 4 hovedafsnit: Frierlege, historiske lege, kærlighedslege og spændingslege. Der er noder til de enkelte sanglege. (...)

Varenummer: - 79.39

Torsdag 13. Januar 2011

Ehler, Marianne Birke., - Ehler, Niels. - Mønster Pedersen, Jørgen.

 • Politikens bog om kryddersnaps.

 • Bogklubben 12 Bøger, 1998..
 • Emne: Mad og drikke.
 • Pris: kr - 115 kr.

Kryddersnapsen er et typisk nordisk fænomen. Som Skotland har sin whisky og Frankrig sin cognac, har Norden sin klare brændevin, og brædevinen får ofte sit nationale og regionale særpræg i kraft af urter, den blandes op med. Kommen, dild og porse samt en række andre planter giver deres frave, smag og duft til en drik, der er enestestående i flere henseender. Bogen henvender sig til både nybegyndere og erfarne kryddersnapsentusiaster. Den giver en grundig beskrivelse af de enkelte planter, der er velegnet til fremstilling af kryddersnaps, og den gennemgår, hvordan man kommer i gang, og hvordan man ved eksperimenter kan fremstille sin helt personlige kryddersnaps. (...)

Varenummer: - 66.83

Lørdag 8. Januar 2011

Cumberbatch, Jane.

 • Enkel stil. Skab et naturligt og personligt hjem.

 • Aschehoug, 2006.. - Oversat fra engelsk af Lene Maria Timmermann.
 • Emne: Arkitektur og boligindretning.
 • Pris: kr - 100 kr.

Enkel stil handler om at gøre hjemmet behageligt og moderne uden, at det skal koste en formue. Bogen handler ikke at få et prangende hjem at vise frem, men giver opfindsomme tips og ideer til, hvordan man bliver mere bevidst om muligheder og alternativer, når det gælder indretning. Det handler om at skære det overflødige væk og leve med få , men udsøgte ting i en lys og let atmosfære. Og det handler også om at være fleksibel i planlægning og tænkning, så ønsker og behov lettere kan opfyldes. (...)

Varenummer: - 64.5 - Nbr.3

Fredag 7. Januar 2011

Sahlén, Kerstin., Saabye, Nanna.

 • Mikroovnskogebogen.

 • - Aschehoug Fakta, 1993.. - Oversat og bearbejdet fra svensk af Nanna Saabye.
 • Emne: Mad og drikke.
 • Pris: kr - 70 kr.

Hvorfor bruges der mindre tid og energi, når man laver mad i mikroovn? Alle ved, at hvordan et almindeligt komfur virker: Først bliver pladen varm. Derefter overføres varmen til gryden, og siden opvarmes maden. Varmen går altså flere omveje, og det tager tid. Mikrobølger trænger direkte ind i fødevarerne fra flere sider. Ca. 2 cm under overfladen varmes maden hurtigt op, og varmen fordeler sig derfra. Opvarmningen går hurtigt, og tilberedningen bliver skånsom. Bogen indeholder 130 opskrifter på hurtige retter, som man kan forsøge sig med derhjemme. (...)

Varenummer: - 64.11.

Side 45 af totalt 66 sider ‹ First  < 43 44 45 46 47 >  Last ›