Kapitalen.com. Myten om det postindustrielle paradis

Mandag 8. Oktober 2012

Nyberg, Mikael

Hver periode og hvert samfund har sit system af indlysende selvfølgeligheder og forestillinger, som vi uden videre accpeterer som sande. En af disse forestillinger fortjener naturligvis deres position. De hjælper os til at forstå vores omgivelser. Men andre hindrer os i at betragte samfundet på saglig vis. Det er ideologi, der udstyrer os med en falsk bevidsthed om forholdene i verden. I dag er det en almindelig udbredt opfattelse, at vi befinder os i et postindustrielt videns- og informationssamund. Hvordan er det gået til? - Er denne forestilling en korrekt eller nogenlunde korrekt afspejling i vores bevidsthed af virkelige samfundsmæssige forandringer. I virkeligheden liver vi i en tid med en forceret kapitalistisk industrialisering. De postindustrielle forestillinger viser sig ved nærmere eftersyn at være myter. Det betyder ikke at samtlige elementer, der indgår i dem, er løgnagtige, men at de giver et forvrænget billede af samfundsforandringerne. Hvordan er det lykkedes dette vrangbillede at dominere den kollektive bevidsthed? - Det giver forfatteren nogle bud på i sin bog. (...)

Varenummer: - 33.25 - 25

Læs mere
Truede ynglefugle i Danmark 1998-2012

Onsdag 26. Marts 2014

Nyegaard, Timme. - Meltofte, Hans. - Tofft, Jesper, - Grell, Miachael Borch

Truede og sjældne ynglefugle har altid fascineret fuglefolk. Alene det, at noget er sjældent , har en betydelig tiltrækningskraft, og sjældne fugle står højt på næsten alle ornitologers ønskeseddel. Når de så også yngler her i landet, kan man dele sine observationer med andre. Med omkring 200 ynglende fuglearter i Danmark udgør de sjældne og truede omkring 1/3 af alle ynglefuglearter i Danmark. For 10-15 arters vedkommende gælder, at de enten er helt forsvundet i løbet af de seneste årtier, eller at de nu kun yngler uregelmæssigt i landet. Skovarterne klarer sig bedre end de resterende sjældne ynglefugle. Det skyldes især den store fremgang blandt mange rovfugle, der er sket som et resultat af mindsket forfølgelse, færre miljøgifte og adgangsbegrænsninger ved udvalgte reder. Tænk bare på den store succes med havørnens genindvandring og etablering med nu over 50 par. (...)

Varenummer: - 58.884 - 34.

Læs mere

Mandag 27. Juni 2011

Nygaard, Vagn.

For mere end 80 år siden fløj Charles A. Lindbergh som det første menneske alene over Atlanterhavet fra New York til Paris i "Spirit of St. Louis". En enestående bedrift, der aldrig vil blive glemt. I 1964 åbnede flyvningen på Billund under beskedne forhold. 38 år senere stod et imponerende byggeri færdigt: Vestdanmarks internationale lufthavn. Lufthavnen har samme rod i stædighed og udholdenhed som Charles Lindberghs gamle bedrift, da en lufthavn i Vestjylland ikke var noget, mange gav dengang gav en chance for at blive til virkelighed. Lufthavnens forhistorie knytter sig ikke så mærkeligt til én virksomhed: LEGO, men også Danfoss på Als havde en interesse i en lufthavn i det vestjyske. (...)

Varenummer: - 65.83 - 10.

Læs mere
I pavernes Rom. Bybilleder, kunst og historie 1420-1870

Lørdag 10. November 2012

Nykjær, Mogens

Årene mellem 1420 og 1870 danner en sammenhængende periode danner en sammenhængende periode i Roms historie som pavernes by. Forud for dette tidsrum blev embedet som Kristi vikar på jorden naturligvis varetaget fra Rom og siden hen og ikke mindst i dag er paven takket være mediernes udvikling og bevågenhed så synligt til stedet i sin by som nogen sinde før. Men de nævnte årstal sætter markante skel. I størstedelen af 1300-tallet stod Den Hellige Stol slet ikke i Italien, men i Avignong i Sydfrankrig. Årene i Avignong fulgtes af endnu en ufredelig tid, i hvilken paver og modpaver kæmpede om retten til at være den kristne kirkes øverste leder, men i 1417 bragtes denne situation til ophør, og den nye pave holdt sit indtog i Rom i 1420 og tog navnet Martin V. 450 år senere i 1870 var det år, hvor Rom blev hovedstad i et samlet Italien og byen forvandledes til en moderne metrolpol i skiftende verdslige magthaveres hænder. Det siger sig selv, at 450 års byhistorie ikke kan fortælles på nogle få hundrede sider, og det kan heller ikke historien om kunsten i denne periode. Men nogle værker er udvalgt til at illustrere perioden, som forhåbentlig inspirerer til selv at finde ud af mere om Roms kunsthistorie. (...)

Varenummer: - 71,775

Læs mere

Lørdag 2. April 2011

Nyord,, Peter.

Bogen fremlægger de lange linjer i dansk litteraturhistorie fra oldtiden til i dag og på kryds og tværs. Ud fra 4 hovedperioder tegnes der et historisk overblik, som suppleres og udfordres af en række perspektiverende afsnit. Teksterne og teksttyperne er i centrum i bogen. (...)

Varenummer: - 81.6 - 6.

Læs mere

Onsdag 21. April 2010

Nyrop-Christensen, Henrik -, Johannsen, Ebbe et. al.

- Årbog for Købstadmuseet Den Gamle By i Århus med årsberetning for museets virksomed samt forskellige artikler. (...)

Varenummer: 05.6-1

Læs mere

Tirsdag 1. Juni 2010

Næss, Torben.

- Redigeret af John Lykkegaard. - Nogle få mennesker bander over Torben Næss, når de sætter sig ind i bilen og spænder sikkerhedsselen, men langt de fleste gør det uden at tænke vere over det. Gennem årene er tusindvis døde i trafikken, men da Folketinget, som følge af en omfattene undersøgelse udelukkende foretagetaf dævrende retsmediciner, Torben Næss, ved lov påbød brugen af sikkerhedsseler, faldt antallet af døde og alvorlige skader voldsomt. Såkaldte kolleger forsøgte endda uden held at stjæle æren derfor. I dag kan flere takke Torben Næss for at have overelvet en trafikulykke. (...)

Varenummer: - 99.4

Læs mere
Uden instruktørang.

Tirsdag 10. September 2013

Nøddebo Præstegård, dvd

Nøddebo Præstegård: Nøddebo Præstegård, dansk vaudevillekomedie, baseret på romanen ”Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard” som Henrik Scharling (1836 – 1920) udgav under pseudonymet 1862 "(Fortælling af) Nicolai, 18 Aar gammel" i 1862. Medvirkende: Lisbeth Dahl, Lars Høy, Poul Bundgaard, Birgitte Federspiel, Arthur Jensen m.fl. (...)

Varenummer: - DVD 1

Læs mere
Henrik Ibsen 1828-1906 - rundt om den store dramatiker 100 år efter

Torsdag 6. September 2012

Nørby, Ghita - Arntzen, Ragnar, - Justesen, Hanne - red

Trold er til stede i hele Henrik Ibsens forfatterskab. Ikke bare i skoven og på fjeldet som i Peer Gynt, men også i de tilsyneladende trygge, borgerlige hjem midt i hverdagen. Dybt inde i menneskesindet, hvor det skaber dramatik. "Der skal være trold i det, jeg skriver" er et berømt citat af Henrik Ibsen, og trolden er en vigtig metafor for hans forfatterskab. Med bogen vises forskellige måder at finde trolden på, og forfatterskabet ses fra tre vinkler, der alle har fokus på dramtaikerens fortsatte aktualitet. Ghita Nørby fortæller om skuespillerens praktiske arbejde med Henrik Ibsens dramatik. Ragnar Arentzen skriver om underviserens møde med dramaerne, og redaktør Hanne Justesen sætter fokus på det dramatiske forløb i "Et Dukkehjem".- Desuden indeholder bogen de 3 skuespil "Peer Gynt", "Et Dukkehjem" og "Vildanden". (...)

Varenummer: - 85

Læs mere

Mandag 5. April 2010

Nørgaard, Lise

- 1. bind af Lise Nørgaards erindringer. - Samhørende med bind 2: De sendte en dame. (...)

Varenummer: - Nr. 55

Læs mere

Mandag 5. April 2010

Nørgaard, Lise

- 2. bind af Lise Nørgaards erindringer. - Samhørende med bind 1: "Kun en pige." (...)

Varenummer: - Nr. 56

Læs mere
Edderkopsagen. Københavns underverden.

Lørdag 9. Juni 2012

Nørgaard, Anders B.

Edderkopsagen kaldes en af Danmarks største kriminalsager, som fandt sted i årene under og efter 2. Verdenskrig. Forfatteren af bogen om Edderkopsagen var også den person, der afslørede sagens korruption, sortbørsaffærer, tyveri, falskspil og uopklarede mord. Hvordan forfatteren blev klar over sagens store omfang, fortæller han om i det indledende kapitel. (...)

Varenummer: - 34.796

Læs mere
Chili. En opskriftsbog.

Søndag 18. Marts 2012

Nørholm, Elise H, red.

Chili har ry som et af de stærkeste krydderier i verden. Chili kommer oprindeligt fra Central- og Sydamerika og var en velbevaret hemmlighed i mange århundreder. Det fortælles, at den aztekiske hersker, Montezuma, forlangte at få tilberedt 30 forskellige retter hver aften og mange dem krydret med en eller flere af de mange arter af chili. Da de spanske conquistadorer i det 16. årh. kom til Amerika, blev de overraskede over chiliens delikate smag og tog den med sig hjem. Også europæerne tog chilien til sig - også i dens mildere former som hvid peber. - Bogen indeholder opskrifter med flere forskellige typer chili. (...)

Varenummer: - 64.17 - 21.

Læs mere

Onsdag 28. Marts 2012

Nørholm, Elise H.

Hvidløg er blevet dyrket i århundreder og er for mange uløseligt forbundet med sydens landkøkken, men er ikke mindst kendt for sine helsebringende virkninger. Hvidløg skaber stærke smagsoplevelser på grund af den kraftige og meget genkendelige aroma og bliver betragtet som en af de fineste kulinariske ingredienser. Bogen indeholder opskrifter på såvel supper, fisk-, kød- og vegetarretter med hvidløg, og der indledes med et afsnit om de forskellige typer hvidløg, og hvordan man behandler og tilbereder hvidløg. (...)

Varenummer: - 64.17

Læs mere
Havebilleder. Danske haver i billeder og tekst. Sophienholm

Mandag 8. Oktober 2012

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard

Sophienholm er et hus i en have, hvor alt kan foregå - i hvert fald i fantasien, sådan som den navnkundige Frederikke Brun gerne ville have det, da hun om sommeren i 1800-tallets første årtier sværmede her med hele sin hær af tidens skønånder. Parken er bevaret i sin oprindelige engelske havestil og fungerer i princippet som dengang. Dog med den forskel at der nu er adgang for alle til vederkvægelse, underholdning og hvile. Et motiv er på mange måder kun malerens påskud for at få lov til at slippe de smidige oliefarver løs på lærredet. Et tema som haven er en anledning til at vise en lang række bilelder, der er mere end nydelige. Friederike Brun var engang stedets herskerinde, og det hvide hus midt i haven skulle blive hendes danske hjertekammer. Alligevel var hun ved at blive uvenner med den unge Adam Oehlenschläger, da hun deres samvær i Rom tillod sig at finde Sophienholms lyksaligheder lige så kvægende som de udsigter fra højderne omkring Tusculum uden for Rom, som hun viste ham. (...)

Varenummer: - 74.6

Læs mere
Frank & Fuglefri. Steder og billeder

Lørdag 27. Oktober 2012

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard

Bogen består af udvalgte artikler af kunsthistorikeren og forfatteren Hans Edvard Nørregård-Nielsen, som tidligere har været bragt i Politiken, Ud & Se, Samvirke samt et par udstillingskataloger. Artiklerne handler om så forskellige emner som hans to døtre Nanna og Johanne, hans egen opvækst i en svunden tids Jylland samt observationer fra Italien, Grækenland og Færøerne. (...)

Varenummer: - 04.6 - 26

Læs mere

Onsdag 29. December 2010

Nørretranders, Tor.

Jeg'ets epoke er ved at være forbi. Forestillingen om bevidstheden som den centrale styrende enhed i mennesket kan ikke opretholdes. De fleste menneskelige færdigehder som eksempelvis dans og fodboldspil, tænkning og samtale udøves bedst, når man ikke er bevdist om dem. Bogen fortæller om en række overraksende videnskabelige opdagelser, der anføgter vante forestillinger om bevidsthed, information og civilisation. I en stort anlagt fortælling bringes videnskaben i kontakt med erfaringer fra hverdagens verden. Forfatteren giver desuden sit bud på, hvad det vil sige at være et menneske. (...)

Varenummer: - 13.1 - 2.

Læs mere
Det generøse menneske. En naturhistorie om at umage giver mage.

Søndag 3. Juni 2012

Nørretranders, Tor.

Man viser sit værd ved at gøre noget svært. Det er en central, omend for nyligt helt overset hovedfaktor i livets udkling på Jorden, ligesom det er en central kendsgerning i ethvert liv. De seneste års biologiske forskning peger på en enkel sammenhæng: For at få en partner at parre sig med fremviser både dyr og mennesker deres bedste sider. De anstrenger sig for at være dygtige, viser vilje til at hjælpe andre, yder mere end de behøver, viser hensyn og strækker sig vidt. De er med andre ord generøse. Bogens tema er en undersøgelse af, hvordan egenskaber som generøsitet, kreativitet, samrbejdsvilje og åndrigdom springer ud af sexualitetens pg kærlighedens drift mod den anden, hin enkelte udkårne. (...)

Varenummer: - 59.1

Læs mere

Mandag 17. Januar 2011

Obama, Barack

To commemorate the hstoric inauguration of Barack Obama as the forty-fourth president of the United States, Penguin presents a keepsake edition of his 2009 inaugrual adresws together with writings by to great American thinkers and writers whose words have influenced and inspired Obama politically, philosophically, and persoanlly: Abraham Lincoln ad RAlph Waldo Emerson. (...)

Varenummer: - 98.636

Læs mere

Tirsdag 19. Juli 2011

Odsbjerg, Anders.

Den 24. februar 1957 åbnede SAS som det første luftfartselskab i verden en fast rute over Nordpolen - en genvej mellem kontinenterne. Andre selskaber fulgte hurtigt efter, og der blev daglig trafik over Polhavet. Bogen fortæller om det, der gik forud: Om Andrée-tragedien i 1897 over Amundsen og Nobile, Byrd, Wilkins og alle de andre pionerer. Den tekniske udvikling og ikke mindst den seriøse polarforskning muliggjorde de moderne ruteflyvninger over Nordpolen. Igennem 60 år satte dristige og dumdristige flyvere livet på spil. Over Nordpolen udspilledes en række dramaer, der indeholder alle de elementer, der hører klassisk teaterlitteratur til: Ære, mod, ærgerrighed, sejr og nederlag samt drømme og knuste forhåbninger. Der er også både helter og antihelte impliceret i historien. (...)

Varenummer: - 65.83 - 10

Læs mere

Onsdag 4. August 2010

Oehlenschläger, Adam.

- Udkom første gang i 1805. - Aladdin er drengen, der får en appelsin i sin turban - den kække knægt, der formår at gribe lykken og holde den fast. Adam Oehlenschlæger skrev sit skuespil på vers efter et eventyr fra 1001 nat. (...)

Varenummer: s27 / s164 - 18.

Læs mere
Sanct Hansaften-spil

Torsdag 23. August 2012

Oehlenschläger, Adam

Versdrama , henlagt til Dyrehavens brogede mylder i kildetiden. Det rummer, i vekslende versemål, satire over snusfornuft og nyttestræb og forkyndelse af de romantiske værdier: naturen og kærligheden (på tværs af stænderne).Oehlenschläger kalder selv sit værk for et spil, og dette støttes ved den ofte anvendte replikform og ved den antydede opdeling af teksten i 5 dele og dermed i 5 akter.Forfatterens udnyttelse af genren romance har afgørende betydning for hele hans forfatterskab og den tradition, som han skabte i dens særpræg i balancen mellem det episke og lyriske. Ved en sammenkædning af romancer opstår der mulighed for en ejendommelig og nuanceret skildring af en udvikling i karakter og handling, - Bogen indeholder en vejledning, der tager sigte på undervisningen især i gymnasier, men udvalgte afsnit kan også anvendes til elever i Folkeskolen. Bagerst i bogen findes opgaveeksempler og noter. (...)

Varenummer: s180-23

Læs mere

Fredag 6. April 2012

Oftedal, Ma.

Bogen er en slags hjælp til selvhjælp med enkle metoder, man kan anvende for at bevare sin sundhed, energi og livsmod. Men metoden omhandler også midler til at opbygge kræfterne, glæden og meningen med livet, styrke, skønhed og økonomisk velstand. Der er udviklet et energipointsystem, som både er nemt og overskueligt at anvende. Man kan både benytte Sjælevogternes ideer individuelt og i grupper. Som værktøj anvendes en dagbog, der kaldes for Sjælevogteren. Desuden er der fokus på visualisering, som er en fremragende teknik til at virkeliggøre sine drømme. (...)

Varenummer: - 61.36

Læs mere

Lørdag 6. August 2011

Olaf-Hansen, Erik.

I 50 år har forfatteren beskæftiget sig med vin. Ved et rent tilfælde blev han så at sige skubbet ind i vinens verden.I bogen fortæller han om den forvirrende vej mod større kyndighed, om den viden, man som skribent får om kultur, historie, filosofi og litteratur. Hans viden om sundhed og vin udmøntes i nye overraskende oplysninger. Han fortæller om mennesker, han har mødøt, og flasker han har tømt. Alt sammen i en munter tone, og mellem hvert fakpitel er der spredt små sentenser om vinen og livet. (...)

Varenummer: - 66.83 - 10.

Læs mere

Torsdag 4. November 2010

Olofsen, Kåre., - Sharf, Sally.

Der er tilsyneladede mange, der mangler plads i deres boliger, og det kan man godt få uden at investere i de store og dyre tilbygninger. For der er plads, som man ikke vidste, man havde, men som arkitekter, ingeniører m.fl. har været med til at udtænke, og som beskrives i bogen.Det er blevet til 100 ideer, der giver mere plads, og alle ideerne er grundigt beskrevet og illustreret på en måde, så alle kan udføre dem. (...)

Varenummer: - 64.5

Læs mere

Side 45 af totalt 65 sider ‹ First  < 43 44 45 46 47 >  Last ›

Emneoversigt bøger

10 nyeste bøger